Etimoloji nedir

ETİMOLOJİ bir dildeki sözcüklerin nereden çıktığını, hangi kökten doğduğunu araştıran bilgi dalı. Sözcüklerin kökeninin araştırılması çalışmaları çok eskidir, çünkü bunu yapmak dillerin kökenini araştırmakla birdir. Basit benzerlikler ve apriori dinsel kaygılar (lbranicenin bir zamanlar evrensel sayılması gibi) bir yana bırakıldıktan ve diller konuşulduğu biçimleriyle incelenmeye başlandıktan sonra etimoloji bilimsel bir özellik kazandı. 19. yüzyılda girişilen dil tarihi incelemeleri sayesinde Hint-Avrupa diller arasındaki akrabalık ortaya çıkarıldı ve fonetik evrimin yasaları belirlendi. Bu yasalara bakılarak bir sözcüğün oldukça eski bir geçmişe kadar uzanan kökeni saptanabilmektedir.

Yorum yazın