Ankara – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Ankara – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Ankara, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ nun {1889-1974) romanı (1934). Yazarın konular zinciri bakımından nehir-roman diye nitelenebilecek eserler dizisinde Panorama’dan (1953-1954) önceki dilimi, Türkiye’nin kuruluşunu konu edinen sondan ikinci eseridir. Milli Mücadele’ye hem yazılarıyla hem eylemiyle katılan Karaosmanoğlu, Ankara’ nın başkent oluşuyla gerçekleşmesini umduğu kuruluş ve kurtuluşları bu kitapta aynı kişinin, İstanbul’dan gelme, taşrayı yadırgama içgüdüsünde davra- . nışları dikkat çeken Selma Hanım’ın evi« lik dönemleri biçiminde anlatır, ilk kodfl Nazif Bey, Sakarya’ya kadar yürekli’ inançlıdır; ardından daha güvenli Binbaşı Hakkı Bey beraberliği gelir. Zafer sonrasında hak sayılan mevkilere ulaşan Milli Mücadele kuşağı (bu arada Binbaşı Hakkı Bey), bencilliklerinin sınırını ülküsel planda aşamayınca ikinci evlilik mutsuzluğu doğar. Oysa Ankara, tasarlanan, özlenen bütün güzelliklerle iyiliklerin odağıdır. Bunu yüreğinde besleyen yeni kuşağın temsilcisi, Selma Hanım’a mutluluk veren yazar Neşet Sabit tir Böylece roman, bir gerçeğe ayak basmadan, ilerde gelecek güzel günlere özlemle açık bir umutla biter. Selma Hanım’ın düşleri bir yana, “Yaban”la “Ankara” Türk aydınının gerçeğe yaslanmayan düşsel ülkücülüğüyle olayların getirdiği gerçeğin bitip tükenmez çatışmasını verir.

Yorum yazın