Yokohama Hakkında Bilgi

Yokohama Hakkında Bilgi

YOKOHAMA, Japonya’da, Honşu Ada-sı’nda, Kanagava Yönetim Birimi’nin merkezi, liman kenti. Nüfusu 2.859.000

(1984). Adanın güneydoğusunda, Tokyo Körfezi’nin batı kıyısında, Tokyo’nun 29 km güneyindedir. Japonya’nın ikinci büyük nüfuslu kenti, önemli bir sanayi merkezi, yıllık 118 milyon tok yük trafiğiyle dünyanın dördüncü büyük ticaret limanıdır.

Tepelerle (bunlardan biri, güneydoğuda dağlık bir burun olan Hommoku-misaki / Barış Noktası’dır) çevrili, lığlı topraklarla kaplı bir ovada kurulu kent, bir kanal ağı sistemince çaprazlamasına aşılır.

Kışlar, kuzey rüzgârları nedeniyle sert; yazlar, güneybatıdan esen melteme karşın sıcak geçer. Yıllık ortalama yağış tutarı 1.780 mm’dir. Gerek Tokyo’nun gerekse Yokohama’nın 20. yy’daki hızlı gelişimleri sonucu, her iki kent günümüzde birleşmiş durumda olup nüfusları birara-da değerlendirilmektedir (27 milyon). Sanayi etkinlikleri (gemi yapımı, ulaşım donanımları, elektrikli makine ve donanımları, kimya, çelik, petrol arıtma, ipekli ve pamuklu dokuma), 1912’den bu yana kıyıda geniş sığ bir alanın doldurulmasıyla kazanılan doğu bölümünde; ticaret kuruluşları, gümrük, belediye ve resmi daireler orta bölümde; ikâmetgâhlar batı bölümünde toplanmıştır. Eskiden, Yokoho-ma’nın geleneksel ürümü ham ipeğin, başta ABD olmak üzere, öteki Batı ülkelerine dışsatımından dolayı,”‘¡pek limanı” olarak betimlenen Yokohama Limanı, 1935’lerden başlayarak sanayi ürünleri (pamuklu dokuma, demir-çelik, makine) dışsatımına yönelmiş durumdadır. Yokohama, sanayi, ticaret, liman etkinliklerinin yanı sıra, ülkenin kültür odaklarından biridir. Yokohama Ulusal Üniversitesi, 1949; Yokohama Belediye Üniversitesi 1949; Kanagava ve Kanto Gakuin özel üniversiteleri; 1275’te kurulan, çok sayıda değerli elyazması, tarih kitapları, dokümanlar içeren Kanazava Kitaplığı; Belediye Kitaplığı; Müzikhal; açıkhava tiyatrosu, konser salonu, hayvanat bahçesi ve çeşitli Japon bahçelerini içeren Nogeyama Parkı; Tokyo Körfezi kıyıları boyunca 16 hektar alana yayılan ünlü Sankeien Bahçesi; yakınında Gautama (Budha), Konfüçyus, Sokrat, İsa, Prens Şatoku ve Kobo-Dayşi, Şinran, Niçiren gibi ünlü Budist rahipleri betimleyen heykeller; Meyci Restorasyonunda (1868) kente taşınan, dünyaca ünlü Satsuma seramiklerini üreten Kusuno-kiço Seramik Fırını.

Tarih. Feodal dönemde küçük bir balıkçı köyüyken, Komodor Matthew C. Perry’-nin, Japonya’yı ikinci ziyaretinde, Kanagava Limanı’na demirlemesi (1854) ve Kanagava Barış Antlaşması’nı imzalaması, ABD-Japonya ilişkilerinin kurulmasında tarihsel yazgısını değiştirdi. Temmuz 1858 ticaret antlaşmasıyla, aralarında Ka-nagava’nın da bulunduğu altı limanın dış ticarete açılması; ertesi yıl Şogun iemo-çi’nin, ticaret etkinliklerini Yokohama’ya taşıması, gelişim sürecini başlattı. Bu süreç, 1872’de Tokyo’ya demiryoluyla bağlanmasından sonra daha da hızlandı. 1889’da kent konumu kazandı. Gemi ve dokuma sanayilerini, demir-çelik, kimya sanayilerinin kurulması izledi. 1 Eylül 1923’te, meydana gelen şiddetli deprem, yangın, deprem dalgası, kentin ve limanın büyük bölümünün yıkılmasına yol açtı. Bir başka dramatik olayı, ikinci Dünya Savaşı sonlarına doğru Müttefik hava saldırılarında (Mayıs 1945) yaşadı. Liman tümüyle, kentin yarıya yakını yıkıldı. 1952’ye kadar sivil kullanıma kapalı kalan liman, yeniden bayındır duruma getirilerek ticaret ve yolcu trafiğine açıldı.

Yorum yazın