Yıldızeli Hakkında Bilgi

Yıldızeli Hakkında Bilgi

YILDIZELİ, Sivas ili’ne-bağlı ilçe ve merkezi. Yüzölçümü 2.856 km2, toplam nüfusu 72.664, ilçe merkezi nüfusu 12.044, nüfus yoğunluğu 25 kişi/km2 (1985). 3 bucağı, 128 köyü vardır, ilin batısında kuzeyden Tokat’ın Artova, Merkez, Almuş, doğudan ilin Hafik, Merkez, güneyden Şarkışla, batıdan Yozgat’ın Akdağmade-ni ilçeleriyle çevrilidir, ilçe toprakları dağlarla kaplıdır. Kuzeyde ortalama yükseltisi 1.700-1.800 m olan Deveci Dağları uzanır. Yükselti Yıldızda-ğı’nda 2.552, Sığırsivrisi Tepe’de 2.052 m’ye ulaşır. Deveci Dağları’nın güneyinde Çamlıbel Dağı (1.916 m) ile daha güneyde Akdağlar’da Dikilitaş Tepe (1.930 m), Akdağlar’ın kuzeyinde Bey Dağları (1.462 m) öteki önemli yükseltilerdir. Dağlar doğu-batı doğrultusunda uzanır. Irmaklar da, dağlara koşut uzanan vadilerde akar. Kızılırmak’ın bir bölümü ilçe topraklarından geçer. Kızılırmak’a karışan Yıldız Irmağı, kuzeyde Deveci Dağı güney yamaçlarıyla kuzeydoğudaki Çeltek Dağ-ları’ndan; Yıldızeli Irmağı ise, Çamlıbel Da-ğı’ndan kaynaklanır. İklim karasaldır. Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık

8-9°C, ortalama yağış tutarı 344 mm’dir. Akdağlar ve öteki dağların yamaçlarında karaçamla karışık meşe ormanları; ırmak boylarında kavak ve söğüt toplulukları görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday (38.750 t), arpa (990 t), çavdar (4.024 t), fiğ (5151), kurufasulye (51 t), şeker pancarı (27.410 t), patates

(10.0001), kurusoğan (1001); meyvelerden elma (701), armut (371), başlıca tarım ürünleridir, Koyun, keçi ve sığır beslenir. Tarım ürünleri ve canlı hayvan ticareti yapılır. Halıcılık gelişmiştir, ilçe merkezinde bir un fabrikası küçük ölçekli atölyeler vardır.

Manganez, flüorit, oniks yatakları, Aşağı Çermik kaplıcasuları başlıca yeraltı kaynaklarıdır.

Ankara-Sivas Karayolu ve Tokat-Sivas Demiryolu üzerinde, bir yamaçta, deniz düzeyinden 1.400 m yükseltide kurulu ilçe merkezi, il merkezine 48 km uzaklıktadır.

Yorum yazın