Yezdigirt – Yezdgerd

Yezdigirt – Yezdgerd

YEZDGERD I, Sasani hükümdarı (399-420). III. Şahpur’un oğludur. III. Behram’ın ölümü üzerine Sasani tahtına çıktı. Döneminde barış ön planda kaldı. Sürekli görülen Bizans savaşları yapılmadı. Din adamları üzerinde baskı uyguladı. Halkın sevgisini kazandı. Hıristiyanlara baskı uygulamayı reddettiği için Zerdüşt-lerce sevilmedi.

YEZDGERD II, Sasani hükümdarı (438-457). V. Behram’ın oğludur. Babasının ölümü üzerine Sasani tahtına çıktı. 442’de Bizans imparatorluğu ile savaştı. Saltanatının ilk yıllarında Hıristiyanlara hoşgörülü davranacağını bildirdiyse de daha sonra baskı uygulamaya başladı ve Zerdüştlüğü resmi din olarak kabul etti. Beyaz Hunlar ve Kuşanlarla savaştı, topraklarında bazı yöreleri sınırları içine kattı. 451’de Ermenileri yenilgiye uğrattı.

YEZDGERD III, Sasani hükümdarı (634-651). Dedesi II. Hüsrev’in 628’de öldüğü sırada istahr’da bulunuyordu. Yaşının küçük olması nedeniyle tahta çıkacağı 634’e kadar Sasani tahtına 12 kişi çıktı. Aynı tarihte istahr’da hükümdar ilan edildi ve etrafında birleşen kuvvetler başkent Medain üzerine yürüyerek kenti ele geçirdi. Tahta geçtiği tarih, İslam fetihlerinin tüm hızıyla sürdüğü bir dönemdir. Nitekim 636’da Rüstem’in komutasındaki Sasani Ordusu, Sad bin Ebi Vakkas komutasındaki İslam Ordusu’na Kadisiye’-de ağır bir yenilgiye uğradı. Ardından İslam Ordusu başkent Medain üzerine yürüyünce III. Yezdgerd kenti terk etmek zorunda kaldı. İslam egemenliğinin hünez uzanmadığı bölgelerden topladığı kuvvetlerle 642’de Nihavend’de İslam Ordusu ile karşılaştı ve bir kez daha yenilgiye uğradı. Savaş alanından kaçarak kurtuldu ve yaşamının geri kalan bölümünü gizlenerek sürdürdü. Ölümüyle Sasani Sülalesi son buldu.

Yorum yazın