Yezd Eyaleti – İran

Yezd Eyaleti – İran

YEZD, Orta İran’da, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezi. Nüfusu 160.740 (1982). Deniz düzeyinden 1.220 m yükseltide, Rud Dağları ile sınırlanan bir vadide, İsfahan’ın 274 km güneydoğu-sundadır. Tahran-Kum-Kerman Karayolu üzerindeki kent, ipekli kumaş ve halı do-kurmacılığıyla ünlüdür. Bu iki sektör, işgücünün yarıya yakın bölümünü istihdam eder. Tarım (tahıl, tütün, pamuk, üzüm, afyon), öteki başlıca ekonomi etkinliğidir, iklim, çöl özellikleri gösterir, temmuz ortalama sıcaklığı 41 °C, ocak ortalama sıcaklığı -7°C’dir. Bu nedenle, yapılar genelde taş ve toprak altında katlar vardır. Başta, görkemli mihrabı (1375), iki mim-beri, ve İran’ın en yüksek minareleriyle Mescidi Cami (Cuma Camii), On iki imam dönemi (1035) camileri ve türbeleri, vb ilgi çekici tarihsel eserler vardır. Nüfusun büyük çoğunluğunu, Zerdüşt dinine inanan Zerdüştiler oluşturur.

Tarih. Adı, Perscedre “Tanrı” anlamına gelen Yezd, Sasaniler döneminde 3,-7.yy’lar İran’ın en önemli kentlerinden ve Zerdüşt merkezlerinden biri durumuna geldi. 7.yy’da Arap egemenliğine girdikten sonra, Müslümanlığı benimsemesine karşın, Zerdüştlük varlığını sürdürdü. Zendüşiler, bahçe düzenlemeleri, sulama-lı tarımdaki becerileriyle ünlendiler.

Yorum yazın