Yerköy Hakkında Bilgi

Yerköy Hakkında Bilgi

YERKÖY, Yozgat ili’ne bağlı ilçe ve merkezi. Yüzölçümü 1.245 km2, toplam nüfusu 49.256, ilçe merkezi nüfusu 26.062, nüfus yoğunluğu 39.5 kişi/km2 (1985). 54 köyü vardır, ilin batısında, doğudan Merkez ve Şefaatli, kuzeyden Çorum’un Sungurlu, güneyden Kırşehir’in Çiçekdağı, batıdan Ankara’nın Delice ilçeleriyle çevrilidir.

ilçe toprakları genelde düzlüklerle kaplı olmakla birlikte, kuzey ve güneyde yükselti artışı görülür. Orta bölümde 900 m dolayında olan yükselti, kuzeydoğuda 1.500 m’ye ulaşır. Delice Çayı, güneydoğudan ilçe topraklarına girer, kuzeybatı doğrultusunda ilçenin batı sınırı boyunca akar, Kızılırmak’ın en önemli kollarından biridir. Kuzeyden Bişek Deresi, güneyden Yozgat Deresi Delice Çayı’na karışır, iç Anadolu’ya özgü karasal iklimin egemen olduğu ilçede, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve az yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 12°C’dir. Anadolu’nun en düşük yağışlı yörelerinden biri olan ilçede, yıllık ortaıama yağış tutarı zöo mm aır. ıuzey-doğu yamaçlarda bodurlaşmış ve seyrek dağılışlı meşe ağaçları dışında orman örtüsü yoktur. Irmak boylarında kavak ve söğüt toplulukları görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday (84.564 t), arpa (38.0001), çavdar (2.6001), mercimek (4.5001), nohut (6521), şekerpancarı (40.0351), patates (4.0001), kuruso-ğan (1.6271); meyvelerden üzüm (6261), elma (5.250 t), armut (732 t) başlıca tarım ürünleridir. Tarım Bakanlığı’na bağlı bir Tarım işletmesi vardır. Koyun ve sığır beslenir. Bakır yatakları başlıca yeraltı kaynağıdır. Yörede üretilen kavak ağaçları, ilçe merkezinde işlenerek pazarlanır. Delice Çayı’nın batı kıyısında, Ankara-Yozgat ve Kırşehir Yozgat Karayolu ile Ankara-Kayseri Demiryolu üzerinde, deniz düzeyinden 775 m yükseltide kurulu ilçe merkezi, il merkezine 41 km uzaklıktadır. ilçe merkezi ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçe merkezi arasında 5 km uzaklık olmasına karşın, her iki ilçenin yayılması sonucu, dış mahalleleri birleşmiş durumdadır.

Yorum yazın