Yenipazar Hakkında Bilgi

Yenipazar Hakkında Bilgi

YENİPAZAR, Aydın İli’ne bağlı ilçe ve merkezi. Yüzölçümü 180 km2, toplam nüfusu 16.572, ilçe merkezi nüfusu 7.311, nüfus yoğunluğu 91 kişi/km2 (1985). Mer-kez’e bağlı 13 köyü vardır. İlin orta bölümünde, kuzeyden Sultanhisar, doğudan Bozdoğan, güneyden Çine, batıdan Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklarında yükselti güneyden kuzeye doğru azalır. Güneyde, 600-900 m yükseltisinde dağlar uzanır. Kuzeyde Bü-yükmenderes Irmağı’nın suladığı geniş bir ova yer alır. Büyükmenderes Irmağı, doğu-üatı doğrultusunda, büklümler çıce- ‘ rek akar. Güneydeki tepelerden inen küçük dereler ırmağa katılır. Akdeniz iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 13.5°C, yağış tutarı 610 mm’dir. Gü-neydeki.yamaçların büyük bölümü Akdeniz çalı türleriyle (maki) kaplıdır. Yer yer kızılçam ve meşe türlerinden oluşan küçük orman topluluklarına rastlanır. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday (591 t), mısır (555 t), arpa (1.1851), pamuk (2.400 t), susam (1751); meyvelerden incir (201), zeytin (1.1541), üzüm (601) yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Koyun ve kılkeçi beslenir. Büyükmenderes Ovası’nda, Aydın-Bozdoğan Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 74 m yükseltide kurulu ilçe merkezi, il merkezine 40 km uzaklıktadır.

YENİPAZAR, Bilecik ili, Gölpazarı ilçesi’ne bağlı bucak merkezi. Toplam nüfusu 6.317, merkez nüfusu 1.006 (1985). 24 köyü olan bucakta PTT vardır, ilçe merkezine 37 km uzaklıktadır.

YENİPAZAR, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi’ne bağlı bucak merkezi. Toplam nüfusu 5.136, merkez nüfusu 2.036(1985). 5 köyü olan bucakta PTT vardır, ilçe merkezine 39 km uzaklıktadır.

Yorum yazın