Yenice Hakkında Bilgi

Yenice Hakkında Bilgi

YENİCE, Çanakkale ili’ne bağlı ilçe ve merkezi. Yüzölçümü 1.367 km2, toplam nüfusu 43.186, ilçe merkezi nüfusu 6.013, nüfus yoğunluğu 31.5 kişi/km2 (1985). 3 bucağı, 68 köyü vardır. İlin doğusunda, kuzeyden Biga, kuzeydoğu ve doğudan Balıkesir’in Gönen, güneydoğudan Balya, güneyden Havran, güneybatıdan Edremit, batıdan ilin Bayramiç ve Çan ilçeleriyle çevrilidir.

Oldukça engebeli görünümündeki ilçe toprakları, güneyde Kaz Dağı eteklerine doğru 750 m’ye; doğuda Baklacal Dağı’-nda 700 m’ye; batı-kuzeydoğu yönünde uzanan Sakar DAğı’nın Kireçlik Tepesi’-nde 929 m’ye; kuzeydoğuda Dede Te-pe’de 963 m’ye ulaşır. Dağlar arasında akan küçük dereler, Gönen Çayı’na karışır. Orta bölümde yükseltisi 300 m’yi geçmeyen küçük ovalar görülür. İKlIm, akde-niz ikliminin karasallaşmış biçimidir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar oldukça soğuk ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 14.5°C, yağış tutarı 919 mm’dir. Bakla-cak ve Sakar dağları ile Kazdağı eteklerinde orman örtüsü zengindir. 600 m’ye kadar yükseltilerde Akdeniz çalı türleriyle (maki) karışık Klzılçam, yer yer 1.000 m’ye kadar özellikle güney yamaçlarda saf kızılçam, yükseklerde karaçam, karışık olarak meşe, gürgen, kestane, kayın ağaçları görülür. Ekonomi, tarım, hayvancılık ve orman ürünleri üretimi ve taşımacılığına dayanır. Buğday (18.8261), arpa (1.8751), şeker pancarı (3.2751), susam (30 t); meyvelerden üzüm (521 t), elma (131 t), başlıca tarım ürünleridir. Koyun, keçi, sığır beslenir. Kırsal nüfusun bir bölümü orman üretim İşleri ve taşımacılığında çalışır. Kurşun, çinko, kil, mermer, linyit yatakları vardır.

ilçe merkezi, Balıkesir-Çanakkale Karayolu üzerinde, Aras Dağı eteğinde, deniz düzeyinden 275 m yükseltide kurulu ilçe merkezi, il merkezine 101 km uzaklıktadır.

YENİCE, Ankara ili, Haymana ilçesi’ne bağlı bucak. Toplam nüfusu 21.458, merkez nüfusu 3.036 (1985). 25 köyü vardır, ilçe merkezine 35 km uzaklıktadır. Bucak merkeiz Sındıran’dır.

YENİCE, Aydın İH, Karasu ilçesl’ne bağlı bucak merkezi. Toplam nüfusu 3.649, merkez nüfusu 2.003 (1985). 3 köyü olan bucakta Belediye ve PTT vardır, ilçe merkezine 13 km uzaklıktadır.

YENİCE, İçel ili, Tarsus ilçesi’ne bağlı bucak merkezi. Toplam nüfusu 16.526, merkez nüfusu 6.739 (1985). 19 köyü olan bucakta Belediye ve PTT vardır, ilçe merkezine 18 km uzaklıktadır.

YENİCE, Malatya İH, Darende ilçesi, Merkez Bucağı’na bağlı yerleşim yeri. Nüfusu 2.412 (1985). PTT.

YENİCE, Zonguldak ili, Karabük ilçesi’ne bağlı bucak merkezi. Toplam nüfusu

29.443, merkez nüfusu 8.477 (1985). 18 köyü olan bucakta Belediye ve PTT vardır. ilçe merkezine 51 km uzaklıktadır.

Yorum yazın