Varna Hakkında Bilgiler

Varna Hakkında Bilgiler
Varna, Bulgaristan’da Varna ilinin (okrıg) merkezi kent ve liman. Ülkenin üçüncü büyük kentidir. Karadeniz’in bir girintisi olan Varna Körfezinin kuzey kıyısında, yüksekliği 300 m’yi aşan Dobruca Platosunun eteklerinde yer alır. Provadiyska Irmağının döküldüğü Varna Gölü bir vadinin sularla dolması sonucu oluşmuştur; göl, 1907’de inşa edilen dar bir kanalla Karadeniz’e bağlanır. Varna’nın kuzeyindeki kıyı boyunca Drujbâ (Dostluk), Zlatni Pyassıtsi (Altınkum), Albena ve Balçik gibi ilgi gören sayfiye merkezleri uzanır; bunlardan Balçik eskiden Rumen kraliyet ailesinin ve soylularının yazlık dinlence merkeziydi.

İÖ 6. yüzyılda, Miletoslu Yunanlılar tarafından Ödessos ya da Odyssos adıyla kurulan Varna daha sonra Traklann, MakedonyalIların ve Romalıların eline geçti. İS 681’de Birinci Bulgaristan İmparatorluğu’-nun (y. 679-1018) bir parçası oldu ve bugünkü adını aldı. II. İvan Asen’in hükümdarlığı sırasında (1218-41) Cenova, Venedik ve Ragusa’yla (Dubrovnik) yapılan ticaretin merkezi oldu. 1391’de OsmanlIların yönetimine girdikten sonra da önemli bir kent olarak gelişmeyi sürdürdü. 1444’te kentin yakınlannda yapılan savaşta, Os-manlı padişahı II. Murad’ın orduları Balkanlar’a yerleşmekte olan Osmanlılara karşı savaşan son Haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı. 1878’de bölgedeki Osmanlı egemenliği son buldu ve Varna Berlin Antlaşması’yla Bulgaristan’a bırakıldı.

Ülkenin öteki kesimleriyle havayolu bağlantısı bulunan Varna’ya yaz aylarında uluslararası seferler de düzenlenir. Varna’nın kuzeyinde Karadeniz kıyısı boyunca uzanan dinlence merkezleri arasında düzenli gemi ve otobüs seferleri yapılır. Ülkedeki deniz ve ırmak taşımacılığı açısından önemli bir yere sahip olan Varna limanına 20 bin tona kadar olan gemiler yanaşabilir. Kentin başlıca ihraç ürünleri, canlı hayvan, tahıl ve işlenmiş gıda maddesidir. Un fabrikaları ve tersanelerin bulunduğu kentte elektrikli aletler, tekstil ürünleri ve dizel motorları da üretilir. Çevresinde meyve bahçesi ve bağlar bulunan Varna’da şarap üretimi önemlidir.

Kentte bir üniversite ile bir deniz akademisi, bir oşinografi ve balıkçılık araştırma enstitüsü, bir tıp okulu, altı müze, bir tiyatro, bir opera salonu ve bir sanat galerisi vardır. 5-6. yüzyıllarda yapılmış olan bazilika, yöredeki Ceneviz kolonisinden günümüze ulaşmış tek kalıntıdır. En eski Bulgar manastırlarından biri olan Aladja Manastırı (4. yy) kente egemen bir konumdadır; manastırın odaları ve şapeli kayaların içine oyulmuştur. Varna, 1949-56 arasında Stalin adıyla anılmıştır. Nüfus (1988 tah.) kent, 305.891; il, 981.274.

Yorum yazın