Vakfıkebir Hakkında Bilgiler

Vakfıkebir Hakkında Bilgiler
Vakfıkebir, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde, Trabzon iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 458 km2 (1986) olan Vakfıkebir ilçesi, doğuda Çarşıbaşı (16 Mayıs 1990 tarihli ve 3647 sayılı yasayla ilçe olmuştur), güneyde Ton-ya, güneybatıda Şalpazarı (19 Haziran 1987 tarih ve 3392 sayılı yasayla ilçe olmuştur), batıda Beşikdüzü (aynı yasayla ilçe olmuştur) ilçeleri, kuzeyde de Karadeniz ile çevrilidir. Üç yeni ilçe daha önce Vakfıkebir sınırlan içindeydi.

İlin batı kesiminde yer alan ve akarsu vadileriyle derin biçimde parçalanmış olan ilçe topraklarını Doğu Karadeniz Sıradağla-nnın(*) kıyı dağlan engebelendirir. Dar kıyı şeridinin hemen ardında birdenbire yükselen bu dağlık alanın yüksekliği ilçe sınırlan içinde 2.000 m’yi aşmaz. İlçe top-raklanndan kaynaklanan suları, hepsi sel rejimli oian küçük dereler toplar. İlçe merkezinde Karadeniz’e dökülen Foldere en büyük akarsuyu oluşturur. İç kesimlerdeki dağlık alanlarda yer alan yaylalar hayvancılık açısından ve sayfiye olarak önem taşır. İlçe genelinde yağışlı ve yumuşak bir iklim görülür. Dağlık kesimleri kaplayan ormanlar daha çok kızılağaç, gürgen ve kayın, yüksek yerlerde de ladinlerden oluşur.

Önemli bir bölümü kırsal kesimde yaşayan ilçe halkı geçimini tarımdan sağlar. Başlıca bitkisel ürünler patates, mısır, fındık, çay ve elmadır. 1984’te ilin en çok patates ve elma üretimi yapılan ilçelerinden biri Vakfıkebir’di. Hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır. İlçede sığır ve bir miktar da koyun yetiştirilir. İneklerden sağılan sütler daha çok tereyağı yapımında kullanılır. Kıyı kesiminde yaşayan halkın bir bölümünün geleneksel uğraşı balıkçılıktır. İlçede önemli bir sanayi kuruluşu yoktur. Hayvancılık yapılan kırsal yerleşmelerde geleneksel heybe ve kilim dokumacılığı sürdürülmektedir. Yeraltı kaynakları açısından yoksul olan ilçede kurşun-çinko cevheri yatakları vardır.

Tarihine ilişkin yeterli bilgi bulunmayan yöre 1461’de Osmanlı topraklarına katıldı.

19. yüzyıl sonlarında Trabzon vilayetinin Merkez sancağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu. O dönemde merkezi Kul köyüydü.

İlçenin kuzey kesiminde yer alan Vakfıkebir kenti Osmanlı yönetimine girmeden önce küçük bir balıkçı köyüydü. Bir fırtına sırasında köye sığınan I. Selim’in (Yavuz) annesi Gülbahar Hatun’un kurduğu vakıfla önem kazandı. Bu vakıftan dolayı “büyük vakıf” anlamında Vakfıkebir adıyla anılmaya başladı. Bir dönem Folpazarı ve Büyükli-man adlannı da taşıdı. Karadeniz kıyı yolu kentten geçer; bu yolla il merkezi Trabzon’a 44 km uzaklıktadır. Vakfıkebir Devlet Hastanesi, kentteki başlıca sağlık kurumudur.

Yorum yazın