Umman Denizi Hakkında Bilgiler

Umman Denizi, Hint Okyanusunun kuzeybatı bölümü. Yüzölçümü 3.860.000 km2’dir. Doğuda Hindistan, kuzeyde Pakistan ve İran, batıda Arabistan Yarımadası ve Afrika Boynuzuyla çevrilidir. Hindistan’ın güney ucundaki Komorin Burnuyla Somali’ nin doğu kıyısındaki Ras Hafun Yarımadası arasında uzandığı varsayılan hattın kuzeyinde yer alır.

Kuzeyde Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı yoluyla Basra Körfezine, batıda Aden Körfezi ve Bâbü’l-Mendep Boğazıyla Kızıl-deniz’e bağlanan Umman Denizine kıyısı olan ülkeler Hindistan, Pakistan, İran, Umman, Güney Yemen ve Somali’dir. Umman Denizindeki başlıca adalar Afrika Boynuzu açığındaki Sokotra (Güney Yemen), Umman kıyısı açıklarındaki Huriya Mariya Adaları ve Malabar Kıyısı açıklarındaki Lakkadiv Adaları (Hindistan); kıyılarındaki başlıca limanlar ise Bombay (Hindistan), Karaçi (Pakistan) ve Aden’dir (Güney Yemen). İndus Irmağı, Umman Denizine dökülen en büyük akarsudur.

Ortalama derinliği 2.734 m olan Umman Denizinde en derin nokta (4.850 m) Somali Havzasında saptanmıştır. Derinlik birçok yerde 2.900 m’yi aşar ve derin sular kuzeydoğudaki Hindistan ve Pakistan kıyılan dışında kıyıların yakınlarına kadar uzanır. Yüksek deprem etkinliği gösteren bir denizaltı yükseltisi olan Carlsberg Sırtı, Umman Denizini doğuda Umman Havzası, batıda Somali Havzası olmak üzere iki havzaya ayırır.

Arabistan Yarımadasının güneydoğu kıyısı açıklarında zengin inorganik besinlerin bulunması, bölgede çok çeşitli balık türlerinin yaşamasına olanak sağlar. Orkinos, sardalye, vahu, köpekbalığı, neşterbalığı ve ayba-İığı Umman Denizindeki en yaygın balık türleridir. Balıkçılık henüz tam olarak gelişmemiştir. Alize rüzgârlarının etkili olduğu enlemler arasında kalan Umman Denizi, yüzyıllar boyunca Avrupa’yla Hindistan arasındaki ana denizyolunun parçası olmuştur.

Yorum yazın