Tuzla Gölü

Tuzla Gölü, palas gölü olarak da bilinir, İç Anadolu Bölgesi’nde göl. Yüzölçümü 23 km2’dir. Kayseri iline bağlı Sanoğlan(*) ilçesinin sınırlan içinde, Bünyan’ın yaklaşık 15 km kuzeyinde yer alır. Elips biçimli ve sığ olan gölün deniz düzeyinden yüksekliği

1.138 m, uzunluğu 8 km, genişliği ise 4 km kadardır. Büyük bölümünde derinliği 4 m’yi aşmaz; güneybatı kesiminde 10 m’yi bulan derinlikler vardır.

Tuzla Gölü, Oligosen ve Miyosen bölümlere (y. 38-7 milyon yıl önce) ait jipsli çökeller içinde açılmış bir çukur alan olan 100 km2 genişliğindeki Palas Ovasının batı kesiminde yer alır. Palas Ovası dışa akışı olmayan bir kapalı havza olduğundan gölün sulan acılık ölçüsünde tuzludur. Yazın gölün bir bölümü kurur ve doğu kesimi bataklık alanlara dönüşür. Kuruyan bazı kesimlerinde tuzlanmalar görülür. 10-20 cm kalınlığında bir tuz katmanı oluşan bu alanda zaman zaman tuz üretimi yapılır. Kayseri’yi Sivas’a bağlayan demir ve kara yolları Tuzla Gölünün doğu kıyısının yakınlarından geçer.

Türkiye’de Tuzla Gölü adıyla bilinen başka göller de vardır. Bunlardan en önemlileri Saros Körfezinin(*) kuzeyinde yer alan Tuzla Gölü ile İstanbul’un güneydoğusundaki bir yerleşime adını yermiş olan Tuzla Gölüdür. Bir başkası ise İç Anadolu Bölgesi’nde Karapınar’ın(*) güneydoğusundaki volkanik arazi içinde yer alan ve Meke Gölü ya da Meke Tuzlası Gölü olarak da anılan göldür.

Yorum yazın