Turkana Gölü Özellikleri

Turkana Gölü Özellikleri

Turkana Gölü, rudolf gölü olarak da bilinir. Doğu Afrika’nın dördüncü büyük gölü. Doğu Afrika Rift Vadisinin doğu uzantısında yer alır. Büyük bölümü Kenya sınırlan içindedir. Kuzey ucu Etiyopya’ya sokulur. Yüzölçümü 6.405 km2’dir. En alçak noktası deniz düzeyinden 375 m yüksekliktedir. Eskiden güneydeki Baringo Gölü ile birlikte sulannı Sobat Irmağının boşalttığı büyük bir su birikintisinin parçasıydı. Pleyistosen Dönemdeki (y. 2,5 milyon-10 bin yıl önce) yer hareketleri sonucunda bugünkü göl ortaya çıktı. Gölün volkanik hareketler sonucunda oluşmuş doğu ve güney kıyıları kayalıktır; daha alçak olan alçak batı ve güney kıyıları ise kumullar, kıyıdilleri ve çamur düzlükleriyle kaplıdır. Gölde volkanik kökenli üç ada bulunur.

Oldukça sığ olan Turkana Gölünün uzunluğu yaklaşık 250 km, genişliği 16-32 km, en derin yeri ise 72 m’dir. Gideğeni olmadığından suları acıdır. Gölü besleyen tek akarsu Etiyopya’dan doğan Omo Irmağıdır. Gölün çevresinde sıcak bir iklim hüküm sürer. Kuzey ucu dışında kıyıları kıraç olan göl, güneydoğudan esen kum fırtınalarından etkilenir. Sık sık çıkan fırtınalar nedeniyle gölde ulaşım güç ve tehlikelidir.

Gölde nil levreği, bişir ve Tilapia cinsinden çeşitli sihlid türleri, timsah ve suaygırına da sık rastlanır. Gölde yaşayan kuşlar arasında flamingo, karabatak ve yalıçapkını sayılabilir. Göl kıyılarında süpürgedarısı yetiştirilmekle birlikte, göl çevresindeki çalılıklarda yaşayan göçebe halkların başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır.

1888’de Kont Samuel Teleki ve Teğmen Ludwig von Höhnel’in ziyaret ettiği göle Avusturya veliahtı Rudolf’un adı verildi. Ama Kenya halkı Turkana adını kullanmayı sürdürdü.

Yorum yazın