Turgutlu Hakkında Bilgiler

Turgutlu, Ege Bölgesi’nde, Manisa iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 740 km2 (1986) olan Turgutlu ilçesi kuzeyde Saruhanlı, doğuda Ahmetli (19 Haziran 1987 tarihli ve 3392 sayılı yasayla ilçe olmuştur) ilçeleri, güneyde İzmir ili, batıda da gene İzmir ili ve Merkez ilçeyle çevrilidir.

İlin güneybatı bölümünde yer alan ilçenin kuzeyi ve güneyi dağlık, orta kesimi ise ovalıktır. Kuzey kesimini Çal Dağı, güney kesimini ise Bozdağlar engebelendirir. Gediz Ovası(*) üstündeki topraklar ilçenin başlıca tarım alanıdır. İlçe sınırları içindeki dağlık kesimlerden kaynaklanan sulan Gediz Irmağı toplar. Irlamaz Çayı ilçe sınırlan dışında Nif Çayına, Beşiktaş Deresi de Sarıbey köyü yakınlarında Gediz Irmağına katılır. Kırık çizgileri boyunca uzanan bir çöküntü alanı üstünde yer alan ilçe, etkin bir deprem kuşağının sınırları içindedir.
Doğal bitki örtüsü step görümünde olan ilçenin dağlık kesimleri kızıl çam ormanlarıyla kaplıdır.

ilçe halkının yarısından fazlası Turgutlu kentinde yaşar. Halkın başlıca geçim kaynağı tarım ile tarıma dayalı sanayi ve ticarettir. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler üzüm, buğday, çiğit, pamuk, tütün, arpa, mısır, zeytin ve susamdır. İlçenin en tanınmış tarımsal ürünü çekirdeksiz sultani üzümüdür. Önemli miktarda sebze ve meyve yetiştirilen ilçede hayvancılık da yapılır. Ovalık kesimlerde sığır, dağlık kesimlerde ise koyun yetiştirilir. Tavukçuluk da yapılan ilçede sanayi oldukça gelişmiş düzeydedir. Başlıca sanayi kuruluşları un, bitkisel yağ, şarap, konserve, çırçır, tarım aracı, beton direk, tuğla ve kiremit fabrikalarıdır. İlçede canlı bir küçük sanayi etkinliği göze çarpar. İlçe topraklarında demir, nikel ve tuğla-kiremit hammaddesi içeren cevher yatakları ile sıcak madensuyu kaynakları vardır. Ur-ganlı Kaplıcalarından çıkan ve özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkisi olduğuna inanılan şifalı sularının sıcaklığı 45°C ile 76°C arasındadır.

Eskiden Turgutlu’ya bağlı olan Ahmetli ilçesinin Aiahıdır köyü yakınlarındaki üç tümülüste yapılan araştırmalar yöreye İÖ 6. yüzyılda yerleşilmiş olduğunu ortaya koymuştur. Tarihine ilişkin yeterli bilgi olmayan ve halkının küçük bir bölümü Rumlar ile Ermenilerden oluşan Turgutlu yöresi, 19. yüzyıl sonlarında Aydın vilayetinin Saruhan (Manisa) sancağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu. Kurtuluş Savaşı sırasında 29 Mayıs 1919’dan 7 Eylül 1922’ye değin Yunan işgalinde kaldı.

Irlamaz Çayının kenarında kurulmuş olan kentin eski adı Kasaba’dır. Yerleşmenin adı bazı Osmanh kaynaklarında Turgut ya da Turgut kasabası olarak da geçer. Gelişmiş bir yerleşme olan kent, ilçenin ortabatı kesiminde yer alır. 1866’da işletmeye açılan İzmir-Kasaba Demiryolu Anadolu’da kurulan ilk demiryolu hatlanndan biridir. Ankara’yı Afyonkarahisar ve Uşak üzerinden İzmir’e bağlayan E-23 Karayolu kentin güney kesiminden geçer. Turgutlu kenti il merkezi Manisa’ya 30 km uzaklıktadır. Kent ve çevresine Turgutlu Devlet Hastanesi sağlık hizmeti verir.

Turgutlu Belediyesi 1872’de kurulmuştur. Nüfus (1985) ilçe, 108.441; kent, 65.740.

Yorum yazın