Tunca Nehri Hakkında Bilgiler

Tunca Nehri Hakkında Bilgiler

Tunca Irmağı, Bulgarca tundja, Balkan Yarımadasının güneydoğu kesiminde akarsu. Meriç Irmağının(*) üç önemli kolundan biridir. Toplam uzunluğu 330 km olan akarsuyun yalnızca 61 km’lik kesimi Türkiye sınırları içinde kalır.

Bulgaristan’daki Balkan Dağlanndan inen suların Kazanlık (Kızanlık) Ovasında birleşmesiyle oluşur. Bir süre tektonik çizgileri izleyerek doğuya doğru aktıktan sonra, Sliven (İslimye) ile Yambol (Yanbolu) arasında güneye döner. Daha sonra Istranca Dağlarının^1′) Batı uzantılarını Tunca Boğazı olarak da adlandırılan dar bir boğazla yararak Türkiye topraklarına girer. Edirne’ yi kuzeyden ve batıdan çeviren bir yay çizdikten sonra kentin hemen güneybatısında Meriç Irmağına katılır. Edirne kenti ilkçağda Tonzos adıyla anılan akarsuyun çizdiği yayın ortasında kalan korunaklı alanda kurulmuştur.

Türkiye sınırlan içindeki bir gözlem istasyonunun verilerine göre Tunca’nın ortalama debisi 245 mVsn’dir. Karların erimesi ve yağmur sularının artması sonucunda ilkbaharda kabararak mayısta en yüksek düzeye ulaşan ırmak sulan, ekimde azalır. Gözlem süresi içinde 339 mVsn’ye kadar çıkan debisinin 1 nvVsn’nin altına bile düştüğü görülmüştür.

Yorum yazın