Torbalı Hakkında Bilgiler

Torbalı Hakkında Bilgiler

Torbalı, Ege Bölgesi’nde, İzmir iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 600 km2 olan Torbalı ilçesi, kuzeyde Kemalpaşa, doğuda Bayındır, güneydoğuda Tire, güneyde Selçuk, batıda Menderes (19 Haziran 1987 tarihli ve 3392 sayılı yasayla ilçe olmuştur), kuzeybatıda da Buca (aynı yasayla ilçe olmuştur) ilçeleriyle çevrilidir.

Büyük bölümü Küçük Menderes Ovasının üstünde yer alan ilçe toprakları ilin güney kesiminde yer alır. Kuzey kesimini Nif (Kemalpaşa) Dağının güney uzantıları ile Bozdağlar’ın batısındaki Mahmut Dağının batı uzantıları engebelendirir. İlçe topraklarından kaynaklanan sulan Küçük Menderes Irmağı(*) toplar.

İlçe halkının büyük bölümü kırsal kesimde yaşar ve ilçe ekonomisi tarıma dayanır. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler zeytin, üzüm, pamuk, buğday, mısır, tütün, mandalina ve soğandır. 1984’te ilin en çok mısır üretilen ilçesi olan Torbalı, aynı yıl zeytin üretiminde Bayındır ilçesinden, pamuk üretiminde de Bergama ilçesinden sonra ikinci sırada yer alıyordu. İlçede hayvancılık da yapılır; tavukçuluk ve arıcılık ek.gelir kaynaklarındandır. Ulaşım olanaklarının elverişli olmasının da etkisiyle güçlü bir sanayi potansiyeli bulunan ilçede un ve zeytinyağı fabrikaları ile çırçır atölyeleri vardır.

Başlıca mesire alanı Mersinlikahve orman içi dinlenme yeridir. İlçe topraklarında demir ve mermer içeren cevher yatakları vardır.

Torbalı ilçesinin tarihine ilişkin yeterli bilgi yoktur. Kurtuluş Savaşı sırasında 20 Mayıs 1919’dan Eylül 1922’nin ilk günlerine değin Yunan işgalinde kalan Torbalı yöresi. 1926’da ilçe yapıldı. 1928’deki depremde yerleşme büyük hasar görünce, güneydoğudaki Tepeköy’de yeni bir yerleşme kuruldu. Daha sonra bu iki yerleşmenin birleşmesiyle bugünkü kent ortaya çıktı. İlçenin orta kesiminde yer alan kentin içinden E-24 Karayolu geçer. İzmir’i Ödemiş’e ve Ay-dın’a bağlayan demiryolları Torbalı kentinde birbirinden ayrılır. Bayındır ve Ödemiş’i İzmir’e bağlayan yollar da kentin hemen güneydoğusunda ayrı ayrı E-24 Karayolu’y-la kesişir. Torbalı kentinin il merkezi İzmir’e uzaklığı 47 km’dir.

İlçedeki başlıca tarihsel yapı ilkçağda şarabıyla tanınan ve bir süre de piskoposluk merkezi olan Yeniköy yakınındaki Metropolis kentinin kalıntılarıdır.

Torbalı Belediyesi 1923’te kurulmuştur. Nüfus (1985) ilçe, 62.963; kent, 18.300.

Yorum yazın