Tecer Dağları Hakkında Bilgi

Tecer Dağları Hakkında Bilgi

Tecer Dağları, İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde dağ sırası. Kızıhrtnak’ın kuzeydoğu-güneybatı doğrul-tulu yukarı çığırının güneyinde, bu akarsuyun vadisine koşut olarak yaklaşık 120 km boyunca uzanır. Genellikle Tecer Dağları adıyla tanınan bu sıra, batıdan kuzeydoğuya doğru sırasıyla Tecer (2.262 m), Gürlevik (2.688 m) ve Karababa (2.160 m) dağları ile bu dağlann en yüksek noktasını oluşturan Beydağını (2.710 m) ve Çengelli Dağını (2.596 m) kapsar. Yapısına Kretase (Tebeşir) Dönemine (y. 136-65 milyon yıl önce) ve Eosen Bölüme (y. 54-38 milyon yıl önce) ait flişler ile Oligosen ve Miyosen bölümlere (y. 38-7 milyon yıl önce) ait jips ve tuz yatakları egemendir. Yer yer ofiyolitlere de rastlanır. Tecer Dağlarından kaynaklanan sular, Kızılırmak ile Fırat Irmağının kollarından Çaltı Suyunu besler. Bu suların birleşmesiyle oluşan akarsuların en önemlisi 65 km uzunluğundaki Tecer Suyudur. Kaynaklarını Tecer Dağlarının güneydoğu eteklerinden alan bu akarsu dağlık kütleyi aşarken bir boğaz oluşturur. Malatya’yı Hekimhan ve Kangal üzerinden Sivas’a bağlayan karayolu ve Erzincan-Sivas Demiryolu bu boğazdan geçer. Bu doğal geçitte, adım dağlardan alan Tecer istasyonu ile eskiden kervanların konaklama yeri olan Tecer Hanı vardır.

Yorum yazın