Taberiye Gölü

Taberiye Gölü Nerededir

Taberiye Gölü, celİle DENizi olarak da bilinir, Arapça buhayrat taberİya, İbranice yam kİnneret, İsrail’de göl. Yüzölçümü 166 km; olan göl, deniz düzeyinden 209 m aşağıda yer alır. Şeria Irmağı gölün içinden geçer. Kuzey-güney doğrultusunda 21 km, doğu-batı doğrultusunda 11 km boyunca uzanan gölün biçimi armudu andırır. En derin yeri (47 m) kuzeydoğu kesimindedir. Kitabı Mukaddes’te adı sık sık geçen gölden Eski Ahit’te Kinneret (Kinerot) Denizi olarak söz edilirse de, Yahudilerin İÖ 6. yüzyılda Babil’e sürülmesinden sonra Gen-nesaret Gölü olarak anılmaya başlamıştır. 1948-67 arasında Suriye’yle İsrail arasındaki ateşkes hattı gölün hemen kuzeydoğusundan geçiyordu.

Çevredeki toprakların verimliliği, ılıman iklimi ve elverişli doğal koşulları nedeniyle Taberiye Gölünün kıyılarına tarih boyunca çeşitli halklar yerleşmiştir. Gölün 3 km güneyinde yer alan el-Ubeydiye’deki 400-500 bin yıl öncesine ait göl oluşumlarında Tarihöncesinden kalma aletler ve iki insan fosilinin kalıntıları bulunmuştur. Bunlar Ortadoğu’da bulunan en eski insan fosili kalıntılanndandır. Ayrıca, İÖ 2000-1000 arasında Kenanlılar tarafından inşa edilmiş yapılar da ortaya çıkarılmıştır. İS 1. yüzyılda Taberiye Gölünün çevresi zengin ve kalabalık bir bölgeydi. Yahudi tarihçi Fla-vios İosephos eski çağlarda göl kıyılarında dokuz kent bulunduğunu yazarsa da, bunlardan yalnızca Taberiye)*) günümüze ulaşmıştır.

Taberiye Gölünün çevresindeki toprakların korunaklı olması ve gölün ılımanlaştırıcı etkisi bölgede kışların ılık geçmesine neden olur; ocak ayında ortalama sıcaklık 14°C’dir. Dondurucu soğukların görülmemesi çevrede muz, hurma, turunçgiller ve sebze yetiştirilmesine olanak sağlar. Sıcak geçen yaz aylamda ortalama sıcaklık 31°C’yi bulur.

Taberiye Gölünü besleyen başlıca akarsu Şeria Irmağıdır. Göl ırmağın akışını düzenler ve sularının bir bölümünü tutar. Celile Tepelerinden göle dökülen akarsular arasında, hepsi de kuzeybatıdan göle karışan Ammud ve Tsalmon adlı iki küçük ırmakla Arbel adlı bir mevsimlik akarsu sayılabilir. Golan Tepelerinde doğan orta büyüklükte dört ırmak da Taberiye Gölüne dökülür. Gölde sürekli yaşayan balıkların yanı sıra göçmen balıklar da görülür.

Kuzeybatıdaki Gennesaret Ovasıyla güneydeki Deganya’nın çevresindeki topraklar, son birkaç yüzyıldır yürütülen sulama çalışmaları ve yoğun tarım tekniklerinin uygulanması sonucu verimli tarım arazilerine dönüşmüştür. Özellikle Taberiye ve Gennesaret’le gölün doğu kıyısındaki En Gev’de balıkçılık da gelişmiştir. Ayrıca bölgedeki sıcak su kaynaklan değerlendirilerek modern sağlık tesisleri yapılmış ve Taberiye’deki kaplıcalar İsrail’in en önemli kış turizmi merkezleri arasına girmiştir. Gölün kuzeybatı kıyısındaki Tabiga’da da (En Şeva) sıcak su kaplıcaları vardır. Göl kıyısındaki küçük pazar kasabaları arasında mal ve yolcu taşımacılığı büyük ölçüde düzenli gemi seferleriyle sağlanır.

Yorum yazın