Sydney Şehri

SYDNEY, Avustralya’da şehir. Yeni Güney Galler eyaletinin merkezi 3 500 000 nüf. (1990). 1788’de yüzbaşı Arthur Philipp’in kurduğu ilk kürek mahkûmları (convicts) kampının çevresinde gelişti. Konumu çok elverişliydi; derin ve dallı Port Jackson körfezi büyük bir limanın gelişmesine imkân verdi. Bugün Sydney Avustralya’nın en büyük ihracat (yün, et, buğday v.b.) ve ithalât (mamul eşya, pamuklular, makineler v.b.) limanıdır; aynı zamanda da Amerika’ya ve Avrupa’ya sefer yapan birçok deniz ve havayolunun başlangıç noktasıdır. Şehir birbirinden çok farklı birçok semte bölünür; ilk çekirdeğin yerinde bugün birbirine paralel dar sokakları (Pitt Street, George Street, York Street) ve farklı üslûpta büyük binalarıyle ticaret merkezi u-zanır. Mesken semtleriyle varoşlar ölçüsüz bir şekilde yayılmaktadır, çünkü AvustralyalIlar Ingilizlerin bahçeli küçük ev zevkini benimsemişlerdir (Randwick, Petersham, Waverley, Marrickville, Redfern v.b. semtleri). Port Jackson’u aşan büyük bir köprü, birçok küçük geminin de işlediği körfezin kuzey kıyısıyle bağlantıyı sağlar. Kıyıda meşhur kumsallar (Bondi) sıralanır. Sydney yavaş yavaş bir sanayi merkezi haline gelmektedir; fabrikalar özellikle güney (Botany Bay) ve batı (Parramatta) varoşlarında toplanır; dokumacılık, otomobil yapımı, metalürji, besin sanayii, plastik maddeler yapımı. Şehir 1901-1927 arası Avustralya Commonwealth’inin başkentiydi.

Yorum yazın