Susuz ilçesi

Susuz ilçesi

Susuz, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Kars iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 645 knr’dir. Batıda Göle, kuzeybatıda Ardahan, kuzeyde Çıldır, kuzeydoğu ve doğuda Arpaçay ilçeleri, güneyde de Merkez ilçeyle çevrilidir.

Yüksek ve engebeli alanlardan oluşan ilçe toprakları ilin orta kesiminde yer alır. Batı kesimini Allahuekber Dağları, kuzey kesimini de Kısır Dağının güney uzantıları engebelendirir. İlçe topraklarının güney kesimi Erzurum-Kars PlatosununÇ) kuzeydoğu bölümünün üstündedir. Bu yüksek alan, ilçe topraklarından kaynaklanan suları toplayan Kars Çayı ve kollarının açtığı vadilerle parçalanmıştır. Aygır Gölü ilçenin güneybatı kesiminde yer alır.

Tümüne yakını kırsal kesimde yaşayan ilçe halkı geçimini tarımdan sağlar. Ekime elverişli toprakları kısıtlı olan ilçede başlıca gelir kaynağı hayvancılıktır. Çok sayıda sığır ve koyun yetiştirir. Yazın sık çayırlarla kaplanan yaylalar hayvancılık açısından büyük önem taşır. Kışların çok sert ve kar yağışlı geçmesi bitkisel üretimin çeşitlenmesine olanak vermez. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler buğday, arpa ve patates ile az miktarda fasulye ve nohuttur.

Cılavuzdere yöresinde Alt Paleolitik Çağa (y. 2 milyon-100 bin yıl önce) ait olduğu sanılan buluntulara rastlanmıştır. Çok eski bir yerleşim alanı olan Susuz yöresinin tarihi Kars’la(*) aynıdır. Eskiden Kars ilinin Merkez ilçesine bağlı bir bucak olarak yönetilen Susuz yöresi 1959’da ilçe yapılmıştır.

Eskiden Cılavuz adıyla anılan kasaba, gelişmemiş ve küçük bir yerleşmedir. 1940’ta kasaba yakınında kurulan Cılavuz Köy Enstitüsü’nün Kars ilinin kültürel gelişimine önemli katkısı olmuştur. Posof ve Ardahan’ı Kars’a bağlayan karayolu kasabadan geçer. Susuz kasabası bu yolla il merkezi Kars’a 23 km uzaklıktadır.

Yorum yazın