Susurluk ilçesi

Susurluk ilçesi

Susurluk, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde. Balıkesir iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 601 knr’dir. Kuzeydoğu ve doğuda Bursa ili, güneydoğu ve güneyde Kepsut ilçesi, güney ve güneybatıda Merkez ilçe, batıda gene Merkez ilçe ve Manyas ilçesi, kuzeybatıda gene Manyas, kuzeyde de Bandırma ilçeleriyle çevrilidir.

Fazla yüksek olmayan engebeli arazilerden oluşan ilçe topraklan ilin kuzeydoğusunda yer alır. Doğu kesimini Çataldağ’ın batı uzantıları engebelendirir. Dağlık alanlar ormanlarla kaplıdır. İlçe topraklarından kaynaklanan sulan, Susurlu Çayı olarak da bilinen Susurluk Çayı(*) toplar. Akarsu vadisinin tabanının genişlediği kesimlerde yer alan düzlükler ilçenin başlıca tarım alanlarını oluşturur.

Halkının büyük bölümü kırsal kesimde yaşayan ilçenin ekonomisi tarıma dayanır. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler buğday, şeker pancan, ayçiçeği, mısır, arpa, nohut ve bakladır. Az miktarda üzüm, fasulye, elma, çiğit, pamuk ve susam da yetiştirilen ilçede hayvancılık yapılır. Eskiden yaygın olan ipekböcekçiliği günümüzde eski önemini yitirmiştir. İlçenin en büyük sanayi kuruluşu Susurluk Şeker Fabrikası’dır; ilçede ayrıca peynir, orman ürünleri bitkisel yağ, tarım alet ve makineleri üreten tesisler vardır. İlçe topraklarında antimon ve jips içeren cevher yataklarıyla şifalı madensuyu kaynakları bulunur. Bu kaynarcalardan en önemlileri olan Ömerköy Ilıcası’ndan çıkan madensuyunun sıcaklığı 31°C, Kepekler Hamamı’nınki ise 53°C’dir. Kepekler Ha-mamı’nda Friglere ait olduğu sanılan bazı yapı kalıntılarına rastlanmıştır.

Eski bir yerleşim alanı olduğu sanılan, ama gerekli araştırmalar yapılmadığından tarihine ilişkin yeterli bilgiye rastlanmayan Susurluk yöresine 19. yüzyılda Kafkasya’dan gelen göçmenler yerleştirildi. 1919 sonlarında çıkan Anzavur Ayaklanması’nın(*) etkilediği başlıca yörelerden olan Susurluk, Temmuz 1920’den 5 Eylül 1922’ye değin Yunan işgalinde kaldı. 1926’da ilçe yapıldı.

Eski kaynaklarda adı Fırt olarak geçen, Osmanlı Dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında Susığırlık adıyla anılan bir köy olan yerleşme, önemli yolların buradan geçmesi ve şeker fabrikasının kurulmasından sonra gelişti. Bandırma-İzmir Demiryolu kentin hemen batısından, İstanbul-İzmir Karayolu ise kentten geçer. Kent, bu yolla il merkezi Balıkesir’e 39 km uzaklıktadır.

İlçedeki başlıca tarihsel yapı kalıntıları Sultançayırı köyündeki kale ile Susurluk Çayı yakınındaki sukemerleridir. Susurluk Belediyesi 1889’da kurulmuştur.

Yorum yazın