Susurluk Çayı

Susurluk Çayı, susurlu çayı olarak da bilinir, Marmara Denizine dökülen en uzun akarsu. Uzunluğu 321 km’dir.

Akarsuyun doğu-batı doğrultusunu imleyen ve Simav Çayı adıyla anılan başlangıç kesimi, İçbatı Anadolu’nun tektonik kökenli çöküntü alanlarından Simav Ovasını kuşatan dağlardan inen suların birleşmesiyle oluşur, içbatı Anadolu Eşiği’nden çıkıp Marmara Bölgesi’ne girdikten sonra Sındırgı yakınlarında keskin bir dirsek yapan çay, daha sonra güney-kuzey doğrultusunda akmaya başlar. Karesi denen tepelik yöreden geçerken zaman zaman dar boğazlara dalar ve kuzeyde Balıkesir Ovasının doğusunu izleyerek Susurluk kentinin kuzeyinde Karacabey Ovasına çıkar. Bu kesimde, sağdan (doğu) Kirmastı Suyu adıyla girdiği Ulubat (Apolyont) Gölünden Ulubat Suyu adıyla çıkan gideğeni, soldan (batı) Manyas Gölü-nün(*) Karadere gideğenini alır. Bursa Ovasının sularını taşıyan Nilüfer Çayı, Karacabey Ovasının kuzeyinde yer alan tepelik alandaki Karacabey Boğazından geçerken akarsuya katılır. Boğazdan çıkınca fazla belirgin olmayan bir delta oluşturan Susurluk Çayı, İmralı Adasının karşısında Marmara Denizine ulaşır. Bu deltada Dalyan Gölü ve Arapçiftliği Gölü adlarıyla anılan kıyı gölleri vardır.

Orta kesiminde yapılan ölçümlere göre, akarsuyun ortalama debisi 50 mYsn’dir. Gözlem süresi içinde debisinin en çok 2.350 mVsn’ye çıktığı saptanan ve zaman zaman taşkınlara yol açarak çevresine zarar veren Susurluk Çayının suları martta en yüksek düzeye erişir; ağustosta ise önemli ölçüde azalır. Cevher yatakları açısından oldukça zengin olan alanlardan geçen akarsuyun sularında çözünmüş halde borat minerallerine rastlanır.

Bandırma-İzmir Demiryolu ve İstanbul-İzmir Karayolu, ilkçağda Makestos adıyla anılan Susurluk Çavının açtığı vadinin bir bölümünü izler.

Yorum yazın