Suşehri Ovası

Suşehri Ovası, endires ovası olarak da bilinir, Karadeniz Bölgesi’nde ova. Çoruh-Kelkit Vadi Oluğunun)*) genişlediği bir alanda yer alır. Ortalama yüksekliği 900-

1.000 m, yüzölçümü ise yaklaşık 125 km2’dir. Kuzeyde Eğme Dağı (1.620 m), doğuda Berdiga Dağı (2.333 m), güneyde Kızıldağ, güneybatıda da Köse Dağı ile çevrilidir.

Tektonik kökenli bir düzlük olan Suşehri Ovası, Kuzey Anadolu Kırık Kuşağı)*) üzerinde yer alır. Ovadaki kırıklar (fay) genellikle doğu-batı doğrultusunda uzanır. En belirgin kırık çizgisi ovayı kuzeyden sınırlayan Eğme Dağının güneyindeki kırıktır; bu kırık, dikkati çeken bir diklik olarak açıkça görülebilir. Ovanın doğusundaki Şakşak Deresi vadisi hemen hemen bu kırığın içinde gelişmiştir. Aynı kırık çizgisi Refahiye üzerinden Erzincan Ovasına doğru uzanır.

Ovanın güney kesimine birikinti konisi sekileri, kuzey kesimine ise kalınlığı yer yer 500 m’yi bulan yeni alüvyonlar egemendir.

Önemli bir tarım ve meyvecilik alanı olan Suşehri Ovasının sularını Şakşak ve Gemin çayları Kelkit İrmağına boşaltır. Amasya’yı Erzincan ve Erzurum’a bağlayan yol, Kelkit Vadisini izleyerek bu ovadan geçer.

Yorum yazın