Suruç ilçesi hakkında bilgi

Suruç ilçesi hakkında bilgi

Suruç, sürüç olarak da bilinir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şanlıurfa iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 799 km2’dir. Batı ve kuzeybatıda Birecik, kuzeyde Bozova ilçeleri, kuzeydoğu ve doğuda Merkez ilçe, güneydoğuda Akçakale ilçesi, güneyde de Suriye ile çevrilidir.

İlin güneybatı kesiminde yer alan ilçe toprakları, Şanlıurfa Platosundan)*) Suriye’ye doğru gidildikçe alçalan düzlüklerden oluşur. Yüksekliği 1.000 m’yi aşmayan bu hafif dalgalı düzlükler Suruç Ovası adıyla anılır. Kaynaklarını kuzeydeki plato alanından alan cılız akarsular yazın kurur.

Nüfusunun yarıdan fazlası kırsal kesimde yaşayan ilçe halkı geçimini tarım ve ticaretten sağlar. Başlıca bitkisel ürünler buğday, çiğit, arpa, pamuk, mercimek ve üzümdür. 1984’te ilin en çok çiğit ve pamuk üretimi yapılan ilçesi Suruç’tu. Güneydoğu Anadolu Projesi)*) kapsamında yer alan ve 146 bin hektardan çok tarım alanının sulanmasını amaçlayan Suruç-Baziki Projesinin önemli bir verim artışı sağlaması beklenmektedir. Az miktarda antepfıstığı, zeytin, susam, nohut ve erik yetiştirilen ilçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yapılır. E-24 Karayolu ile Bağdat Demiryolu gibi ülke açısından önem taşıyan transit yollar ilçe topraklarından geçer. Suriye sınırı yakınından geçen Bağdat Demiryolu’nun kenarında yer alan Mürşitpınar bucak merkezinde bir sınır kapısı vardır. Eskiden kaçakçılığın yaygın olduğu ilçelerden biri olan Suruç’ta sınır ticareti geçim kaynakları arasında yer alır. İlçenin sanayisi dokumacılıkla sınırlıdır. İlçe topraklarında tuğla-kiremit hammaddesi yatakları vardır.

İÖ 2000’lerde Hurrilerin yaşadığı topraklar arasında yer alan Suruç yöresine İÖ 11. yüzyıldan sonra Aramiler yerleşmeye başladı. İÖ 10. yüzyılda Aramiler tarafından kurulan Bit-Âdini Devleti’ne bağlanan yöre, İÖ 9. yüzyılda Asurluların eline geçti. Pers, Makedonya ye Selevkos egemenliklerinin ardından İÖ 2. yüzyılda Osroene Krallığı’na bağlandı. Daha sonra İS 2. yüzyıl başlarında Roma yönetimine girdi. Bizans Döneminde 7. yüzyıl ortalarında Arapların eline geçtiyse de 11. yüzyılda gene Bizans’a bağlandı. 11. yüzyılda Bizans’a bağlı bir Ermeni yönetici olan Phila-retos’un denetimindeydi. Aynı yüzyılın sonunda Urfa Haçlı Korıtluğu’nun topraklarına katıldı. 12. yüzyıl başlarında Zengilerin yönetimine girdi. Bir süre Eyyubilerin ve Harezmlerin elinde kaldıktan sonra Anadolu Selçuklularının egemenliğini tanıdı. 1251 ‘deki Moğol istilasında yağma ve kıyımlara sahne oldu. 1517’de Osmanlı topraklarına katıldı. 19. yüzyıl sonlarında Halep vilayetinin Urfa sancağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu. Mondros Mütareke-si’nin (30 Ekim 1918) imzalanmasından sonra önce İngilizler, sonra da Fransızlar tarafından işgal edildi. İşgalden 13 Mayıs 1920’de kurtuldu. 1923’te ilçe yapıldı ve 1924’te kurulan Urfa iline bağlandı.

İÖ 4. yüzyılda MakedonyalIlar tarafından kurulduğu sanılan ve eskiden Batnai adıyla anılan Suruç kenti ilçenin orta kesiminde yer alır. Moğol istilasından sonra uzun süre toparlanamayan kentin gelişmesi yakın döneme rastlar. Günümüzde tarım ürünlerinin pazarlandığı canlı bir ticaret merkezi olan Suruç, E-24 Karayolu’nun 6 km güneyine düşer; bu yolla il merkezi Şanlıurfa’ya uzaklığı 43 km’dir.

Suruç Belediyesi 1891’de kurulmuştur.

Yorum yazın