Süphan Dağı

Süphan Dağı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde volkanik dağ. Bitlis ili sınırları içinde, Van Gölünün kuzeyinde yer alır. Yüksekliği 4.058 m’dir. Ağrı Dağından sonra Türkiye’ nin ikinci yüksek sönmüş yanardağ konisidir. Andezit, bazalt ve tüflerden oluşan bu genç yanardağ konisinin tabanı çok geniştir. Yamaçlarında eklenti (parazit) konilere de rastlanan Süphan Dağı, 3.000 m’den sonra çok dik yamaçlarla, tek bir koni biçiminde yükselir. Doruk kesiminde, çapı 400 m kadar olan bir krater çukurluğu yer alır. Çukurun kuzeyinde genç lavlardan oluşan iki koni yükselir.

Buzul Çağında üzerinde birçok buzul bulunan dağın 3.600 m’den yukarıda kalan kesimi sürekli karlarla kaplıdır. Doruk kesiminde, kalınlığı 100 m’yi bulan, 1,5 km uzunluğunda bir buzul yer alır. Bu buzul, krater kenarındaki bir gedikten geçerek kuzeydoğu yönünde yaklaşık 3.400 m sarkar. Dağda aynca üç buzyalağı (sirk) gölü bulunur.

Orman örtüsünden yoksun olan Süphan Dağında yazın çıkılan yaylalar vardır.

Yorum yazın