Sungurlu İlçesi

Sungurlu İlçesi

Sungurlu, İç Anadolu Bölgesi’nde, Çorum iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 2.604 km2’dir (1986). Kuzeyde Uğur-ludağ (19 Haziran 1987 tarihli ve 3392 sayılı yasayla ilçe olmuştur), doğuda Merkez ve Alaca, güneydoğuda Boğazkale (aynı yasayla ilçe olmuştur) ilçeleri, güneyde Yoz

gat, batıda Kırıkkale (15 Haziran 1989 tarihli ve 3578 sayılı yasayla il olmuştur) illeri, kuzeybatıda da Çankırı ili ve Bayat ilçesiyle çevrilidir.

Orta yükseklikte tepelik, dalgalı düzlükler üzerinde kurulu ilçe ilin güneybatı köşesinde yer alır. Yüzölçümü ve nüfus açısından ilin en büyük ilçesidir (1985). Kuzeydoğusunu Çorum yöresindeki Köse Dağının güneybatı uzantısı engebelendirir. Sularını, Kızıl-ırmak’ın başlıca kollarından olan Delice Irmağı toplar. Sungurlu ilçesi Delice Irmağının Kızılırmak’a katıldığı kesimde Bayat ilçesine komşudur.

ilçe halkı daha çok tarımla uğraşır. Başlıca bitkisel ürünler buğday, arpa, şeker pancarı, soğan, patates, üzüm, mercimek, elma ve nohuttur. 1984 verilerine göre ilin en çok buğday ve arpa üretilen ilçesidir. Az miktarda öteki sebzelerle meyveler de yetiştirilir ve sığır besiciliği yapılır. İlçedeki sanayi tesislerinde un, tuğla ve şarap üretilir. Dokumacılık geleneksel bir uğraştır. İlçede bentonit yataklan ile bir şifalı madensuyu kaynağı vardır. Manastır İçmesi’nden çıkan madensuyunun sıcaklığı 18°C’dir.

Eskiden Sungurlu ilçesine bağlı olan Bo-ğazkale’deki BoğazköyÇ) kazıları yörenin çok eski bir yerleşim alapı olduğunu gösterir. 18. yüzyılın ortalarında Yozgat’a bağlı Kalınsaz nahiyesi içinde kalan yöre 1794’te Çorum’a bağlandı. Daha sonra yeniden Yozgat sancağına, 19. yüzyılın sonlarında da Ankara vilayetinin Çorum sancağına bağlı olarak yönetildi. Kurtuluş Savaşı sırasında Haziran 1920’de çıkan Çapanoğlu Ayaklanması Sungurlu’da da etkili oldu.

Delice Irmağının kollarından Budaközü’ nün vadisinde kurulmuş olan kent, ilçenin orta kesiminde yer alır. Eski adı da Budak-özü’dür. Çevresindeki geniş tanmsal alanın ürünlerinin pazarlandığı bir ticaret merkezidir. 1985’te Çorum’dan sonra ilin ikinci büyük kenti olan Sungurlu, Çorum’u Ankara’ya bağlayan karayolu üzerindedir. Kent bu yolla il merkezi Çorum’a 70 km uzaklıktadır. Sungurlu Devlet Hastanesi kent ile çevresine sağlık hizmeti verir. Kentteki başlıca tarihsel yapılar Yusuf Hoca Camisi (1708), Sunguroğlu Hamamı (18. yy) ve saat kulesidir (19. yy).

Sungurlu Belediyesi Cumhuriyet’ten önce kurulmuştur.

Yorum yazın