Sündiken Dağları

Sündiken Dağları Nerededir , Sündiken Dağları Hakkında Bilgi

Sündiken Dağları, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesiminde dağ sırası. Doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 140 km boyunca uzanan dağlar, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü ile İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Sakarya Bölümü’nü birbirinden ayırır. Kuzeyinde doğu-batı doğrultulu Orta Sakarya Vadisi, güneyinde ise Porsuk Çayı çevresindeki Eskişehir Ovası yer alır. En yüksek noktası 1.770 m’dir.

Sündiken Dağlarının yapısına Paleozoyik (Birinci) Zamana (y. 570-225 milyon yıl önce) ait başkalaşım kayaçları egemendir; yeşilkayaçlar da önemli yer tutar. Batıya doğru gittikçe alçalan dağların yüksekliği, Eskişehir’in kuzeyindeki Bozdağ’da 1.371 m’ye iner. Doğal bitki örtüsü açısından fazla zengin olmayan Sündiken Dağlarının doğu kesiminde kara çam ormanlarına rastlanır.

Dağlar, kışların sert geçtiği Eskişehir Ovası ile çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilen ılıman Orta Sakarya Vadisi arasında önemli bir iklim farklılığına yol açar.

Eskişehir’i Sarıcakaya ve Mihalgazi’ye bağlayan yol Sündiken Dağlarının orta kesiminden geçer.

Yorum yazın