Suluova İlçesi

Suluova İlçesi
Suluova, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde, Amasya iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 465 km2’dir. Doğu ve güneyde Merkez ilçe, batıda Merzifon ilçesi, kuzeyde de Samsun iliyle çevrilidir.

İlin kuzey kesiminde yer alır. Yüzölçümü açısından ilin en küçük ilçesidir. Doğu kesimini Taşlıdağ (2.058 m) engebelendirir. İlçe sınırları içindeki başlıca düzlükler Merzifon Ovasının)*) doğu kesimini oluşturan ve eskiden Suluca Ovası adıyla anılan Suluova’da yer alır. Bu topraklardan kaynaklanan suİarı Yeşilırmak’ın başlıca kollarından Tersakan Çayı toplar. Tersakan Çayı üstünde kurulan sulama amaçlı Yedikır Barajı’nın ardında suların birikmesiyle bir yapay göl oluşmuş ve bu gölün kıyıları bazı göçmen kuşların uğrak yeri haline gelmiştir.

Halkın üçte ikisinden fazlasının Suluova kentinde yaşamasına karşın, ilçe ekonomisi tarıma dayanır. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler şeker pancarı, buğday, arpa ve elmadır. Tütün üretimi eski önemini yitirmiştir. Az miktarda ayçiçeği, baklagiller, kiraz ve üzüm de yetiştirilen ilçede yaygın olarak büyükbaş hayvan besiciliği yapılır. İlçede bir şeker fabrikası ve et kombinası ile çeşitli küçük sanayi kuruluşları vardır. İlçedeki başlıca mesire alanı Kapaklı orman içi dinlenme yeridir.

Tarihine ilişkin yeterli bilgiye rastlanmayan Suluova yöresi 20. yüzyıl başlarında Sivas vilayeti, Amasya sancağının Merkez kazasına bağlı bir nahiye olarak yönetiliyordu. Bu konumunu Cumhuriyet döneminde de sürdürdükten sonra 1957’de ilçe yapıldı.

Suluova kenti 19. yüzyıl başlarında bir Alevi köyü olarak kuruldu. Eskiden Hakala ve Suluca adlarıyla anılan kent 1954’te Amasya Şeker Fabrikasfmn hizmete açılmasından sonra hızla gelişti. 1955’te yalnızca 1.110 olan nüfusu 1965’te 9.687’ye, 1975’te 21.278’e ulaştı, 1985’te de 30 bini aştı. Amasya-Samsun Demiryolu kentin içinden, bu iki merkezi birbirine bağlayan karayolu da kentin batı kesiminden geçer. 1985’te Amasya ve Merzifon’dan sonra ilin üçüncü büyük kenti olan Suluova ilçenin kuzeybatısında yer alır. Suluova kenti il merkezi Amasya’ya 26 km uzaklıktadır.

Suluova Belediyesi 1957’de kurulmuştur.

Yorum yazın