Sultansazlığı

Sultansazlığı

Sultansazlığı, İç Anadolu Bölgesi’nde sığ su birikintisi. Kayseri ilinde, Erciyes Dağının güneybatısındaki Develi Ovasının)*) en alçak kesiminde yer alır. Tektonik kökenli bir çukur alan olan Develi Ovasının alçak kesimlerinde Yay, Camız, Söbe ve Çöl gölleri vardır. Geniş anlamda bu göllerin ve çevrelerindeki bataklıkların tümüne, dar anlamda ise bunların Develi’yi Niğde-Kay-seri Karayolu’na bağlayan yolun güneyinde kalan, Yay Gölü dışındaki bölümüne Sul-tansazlığı adı verilir. Sultansazlığı’nı oluşturan göl ve bataklıkların alanı kurak mevsimde daralır, yağışlı aylarda genişler. Bir kapalı havza olan Sultansazlığı’ndaki göller, Erciyes Dağı ile Orta Toroslar’dan inen akarsularla beslenir. Dışa akışı olmayan göl ve bataklıkların suları az tuzludur. Saz ve kamışlarla kaplı olan göllerin iç kesimlerinde yüzen saz adacıklarına rastlanır.

Dünya çapında önem taşıyan bir ekosıstem oluşturan Sultansazlığı’nda 17.200 hektarlık alan 21 Nisan 1988’de doğayı koruma alanı olarak ayrılmıştır. Kuş yaşamı için elverişli bir ortam oluşturan Sultansazlığı, Manyas Gölünden)*) sonra Türkiye’nin ikinci önemli kuş cenneti olarak tanınır. Buradaki su kuşlarının yaşama ortamı ve göç yollarım araştırmak amacıyla bir gözlem ve üretme istasyonu kurulmuştur. Bir gözetleme kulesi olan istasyonda 1986’da yapılan araştırma sonucunda. Sultansazlığı’nda 251 kuş türünün yaşadığı ve bunlardan 80’inin burada kuluçkaya yattığı saptanmıştır.

Yorum yazın