Sultandağı

Sultandağı, İç Anadolu Bölgesi’nde, Af-yonkarahisar iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 709 knr’dir. Doğu ve güneyde Konya, güneybatıda İsparta illeri, batıda Çay ve Bolvadin, kuzeyde Bolvadin ve Emirdağ, kuzeydoğuda da Emirdağ ilçeleriyle çevrilidir.

İlin doğu kesiminde yer alan ilçenin kuzey kesimini Emir Dağları, güneybatı kesimini de Sultan Dağları)*) engebelendirir. Bu dağların yüksek kesimleri kuzeydoğu ve güneybatıda doğal sınır oluşturur, ilçenin güneybatı ve batı sınırları İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerini birbirinden ayırır. Akşehir Gölünün(*) kuzeybatı kesimi ile Eber Gölünün)*) güneydoğu kesimi ilçe sınırları içinde kalır. İlçe topraklarından kaynaklanan sular bu göllere dökülür. Eber Gölünün fazla suları Eber Çayı olarak da bilinen Taşköprü Çayı tarafından Akşehir Gölüne boşaltılır.

Büyük bölümü kırsal kesimde yaşayan ilçe halkı geçimini tarımdan sağlar. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler buğday, arpa, elma, patates, şeker pancarı, vişne ve haşhaş ile az miktarda soğan, baklagiller ve üzümdür. Sultandağı 1984’te ilin en çok elma üretilen ilçesi olmuştur. Hayvancılık da yapılan ilçede önemli bir sanayi kuruluşu yoktur.

Yerleşim tarihine ilişkin yeterli bilgiye rastlanmayan ilçede 13. yüzyıldan kalma bazı tarihsel yapılar vardır. 1907 tarihli Hüdavendigâr (Bursa) vilayeti salnamesine göre bu yöre, Karahisar-ı Sahip (Afyonka-rahisar) sancağının Bolvadin kazasına bağlı bir nahiye olarak yönetiliyordu. Sultandağı, Çay ile birlikte 1958’de ilçe yapıldı.

Eskiden İshaklı adıyla anılan kasaba ilçenin güneybatı kesiminde yer alır. Afyonka-rahisar’ı Konya’ya bağlayan karayolu kasabadan, demiryolu ise kasabanın kuzeydoğusundan geçer. Gelişmemiş ve küçük bir yerleşme olan Sultandağı kasabası il merkezi Afyonkarahisar’a 68 km uzaklıktadır.

İlçedeki başlıca tarihsel yapılar Sahib Ata Kervansarayı (1249), Çarşı Camisi (1458) ve Çifte Hamam’dır (15. yy).

Sultandağı Belediyesi 1958’de kurulmuştur. Nüfus (1985) ilçe, 23.304; kasaba, 5.385.

Yorum yazın