Sultan Dağları

Sultan Dağları, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde dağ sırası. Batı Toroslar’a bağlı olarak kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır ve İç Anadolu Bölgesi ile Göller Yöresi arasında sınır oluşturur. Doğusunda Eber ve Akşehir göllerinin, batısında Beyşehir Gölünün içinde yer aldığı çukur alanlar bulunur. Doğu etekleri dik inen Sultan Dağlan batıdaki çukur alana daha yumuşak bir eğimle alçalır. Doğu eteği boyunca uzanan “dağ eteği ovası” birikinti konilerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Sultan Dağlannın en yüksek noktalan Hacıbaba Tepesi (2.481 m) ve en kuzeyde 2.519 m’ye ulaşan Topraktepe’dir. Uzunluğu yaklaşık 100 km’dir. Güneydoğuya doğru yüksekliğini yitiren dağ sırası, Konya-Beyşehir Kara-yolu’nun geçtiği alçalma alanında sona erer. Daha güneyde ise birer volkanik kütle olan Erenler Dağı ve Alacadağ yükselir.

Sultan Dağlarının yapısına Paieozoyik (Birinci) Zamana (y. 570-225 milyon yıl önce) ait mermer, kuvarsit ve kristalin şist gibi başkalaşım kayaçlan egemendir. Dağ çevresinde Neojen Bölüme (y. 26-2,5 milyon yıl önce) ait tortul kayaçlar bulunur. Ayrıca Mezozoyik (İkinci) Zamanda (y. 225-65 milyon yıl önce) oluşmuş kayaçlar vardır.

Orman örtüsü yok edilen ve doğal bitki örtüsü çalılardan oluşan Sultan Dağlannın bazı kuytu kesimlerinde orman kalıntılarına rastlanır. Meyve bahçeleriyle kaplı doğu eteğinde yoğun bir yerleşme alanı uzanır. Burada 1.450 m yüksekliğe kadar küçük köyler kuruludur. Daha yükseklerde ise, kışı Antalya yöresinde geçiren Yörüklerin ilkbaharda geldikleri yaylaklar vardır. Bu-ralann hayvansal ürünleri özellikle Akşehir’de pazarlanır.

İki çöküntü alanı arasında yükselen Sultan Dağlarını aşan tek önemli yol, orta kesimden geçerek Akşehir’i Yalvaç ve Şarkikara-ağaç’a bağlayan karayoludur.

Etiketler: , , , ,

Yorum yazın