Sulakyurt hakkında bilgi

Sulakyurt hakkında bilgi

Sulakyurt, İç Anadolu Bölgesi’nde, Kırıkkale iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 741 knr’dir. Doğuda Delice, güneyde Balışeyh (9 Mayıs 1990 tarihli ve 3644 sayılı yasayla ilçe olmuştur) ilçeleri, batıda Ankara, kuzeyde de Çankırı illeriyle çevrilidir. Eskiden Ankara ilinin bir ilçesiy-ken 15 Haziran 1989 tarihli ve 3578 sayılı yasayla il yapılan Kırıkkale’ye bağlanmıştır.

Orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerden oluşan ilçe toprakları ilin kuzey kesiminde yer alır. Doğu ve güneydoğu kesimini Karagüney Dağı (1.374 m) engebelendirir. Sularını batıda doğal sınır oluşturan Kızılırmak toplar.

Üçte ikisinden fazlası kırsal kesimde yaşayan ilçe halkı geçimini tanmdan sağlar. Başlıca bitkisel ürünler buğday, arpa, üzüm, mercimek ve ayçiçeğidir. Hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır; daha çok koyun, Ankara keçisi ve kıl keçisi yetiştirilir.

Tarihine ilişkin yeterli bilgiye rastlanmayan yöreye 15. yüzyılda yerleşildiği sanılmaktadır. 1940’ta Kalecik’e bağlı bir bucak olarak yönetilmiş, 1960’ta ilçe yapılmıştır. Irmak-Zonguldak Demiryolu; batıdaki Kızılırmak Vadisini izleyerek ilçe topraklarından geçer.

Gelişmemiş küçük bir yerleşme olan Sulakyurt kasabası ilçenin orta kesiminde, il merkezi Kırıkkale’ye 52 km uzaklıktadır. Eski adı Konur’dur.

İlçenin başlıca tarihsel yapıları Yeşilyazı köyündeki Küçük Şamil Camisi (1435) ve onun yanında bulunan Şeyh Türbesi ile Şeyh Sadreddin Türbesi’dir (15. yy). Sulakyurt Belediyesi 1956’da kurulmuştur. Nüfus (1985) ilçe, 20.257; kasaba, 6.137.

Yorum yazın