Şuhut Ovası

Şuhut Ovası
Şuhut Ovası, Ege Bölgesi’nin İçbatı Anadolu Bölümü’nde ova. Yüzölçümü 65-70 km2’dir. Deniz düzeyinden 1.120-1.150 m yükseklikte, Afyonkarahisar ilinin güney kesiminde yer alır. Kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu 14 km, doğu-batı doğrultusundaki genişliği ise 5 km kadardır. Batısını trakit, andezit, tüf ve volkanik breşlerden oluşmuş Kumalar Dağı, doğusunu plato niteliğindeki Bazlar Dağı (1.450 m), güneyini yüksekliği 1.625 m’ye ulaşan, karstlaşmaya elverişli Kocagüney kütlesi, kuzeyini de yüksekliği 1.500 m’yi aşmayan Işıklar Dağı kuşatır.

Şuhut Ovası, tektonik olaylar sonucunda oluşmuş bir çöküntü ovasıdır. Çevresinde görülen çok sayıda kırık (fay) çizgisi oluşum nedenini açıkça ortaya koyar. Ova tektonik çökmelerle oluştuktan sonra alüvyonlarla dolmuştur; alüvyon kalınlığı orta kesiminde 50 m’yi, kuzey kesiminde ise 110 m’yi bulur.

Önemli bir tanm alanı olan Şuhut Ovasının sulan Kali Çayı ile bu akarsuyun kollarından Çakırözü, Aydın, Ağzıkara, Balçıkhisar dereleri aracılığıyla doğudaki Karamuk (Karamık) Ovasına boşaltılır. Kali Çayı bu iki ova arasında gömük menderesler çizerek Selevir Boğazından geçer; bu boğazda sulama amaçlı Selevir Barajı)*) kurulmuştur.

Yorum yazın