Suğla gölü

Suğla gölü özellikleri , Suğla gölü nerededir , Suğla gölü hakkında bilgi

Suğla Gölü, karaviran gölü olarak da bilinir. Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde göl.

Beyşehir Gölünün)*) güneydoğusunda, tektonik hareketler sonucunda oluşmuş karstik kökenli bir çöküntü alanında yer alır. Sığ olan gölün deniz düzeyinden yüksekliği 1.040 m’dir. Gölün kapladığı alan suların çok olduğu yıllarda 100 knr’yi aşar, sular azaldığındaysa 50 knr’nin altına iner. Gölü besleyen düdenlerin tıkalı ya da açık oluşuna göre alanı genişleyip daralır. 1940’tan günümüze değin düzenli olarak yapılan gözlemler sonucunda. 1940-48 arasında suyla dolu olan gölün 1948-51 arasında kuruduğu, 1951-54 arasında gene sulu, 1954-68 arasında da kuru olduğu saptanmıştır. Nisan 1968’de dolmaya başlayan gölün suları, Temmuz 1975’ten Nisan 1976’ya değin çekilmiştir.

Gölün su rejimini düzenleyen düdenler, batıdaki Susuz Körfezi ile güneybatıdaki Arvana (Çatmakaya) körfezlerinde yer alır. Susuz Körfezinin batı kıyısındaki Pınarbaşı ve Aldanataşı düdenleri sularını Suğla Gölüne boşaltır. Arvana Körfezinde yer alan ve yeraitmdaki mağaralarla bağlantısı olan Oruna düdeninin çapı yaklaşık 100 m’dir. Gölün sulu olduğu yıllarda doğal birer girinti konumunda olan Susuz ve Arvana körfezlerinin tabanı, sular çekildiğinde tarım alanlarına dönüşür.

Düdenlerden başka Beyşehir Gölünün gideğeni ve aynı zamanda Çarşamba Çayının)*) başlangıç kolu olan Beyşehir Kanalı Çayı da Suğla Gölünü besler. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda bu akarsuyun, aşırı kabarma dönemleri dışında Suğla Gölüyle bağlantısı kesilmiş ve gölün doğu kenarından çıkan gideğene bağlanmıştır. Böylece Suğla Gölünün susuz dönemlerinde de akışını sürdüren Beyşehir Kanalı Çayı, Çarşamba Çayı üzerinde yer alan Apa Baraj Gölünü besler.

Yorum yazın