Su tablası nedir

Su tablası nedir

su tablası, yeraltı suyu düzeyi olarak da bilinir, tümüyle doymuş geçirimli kayaç kuşağına giren kuyulardaki su düzeylerine bakılarak kestirilen varsayımsal yeraltı suyu yüzeyi. Su tablası, yeraltı suyu kuşağı ile onun üzerinde yer alan kılcal saçak (ya da havalanma) kuşağını birbirinden ayırır. Su tablası, iklim değişikliklerinden ve bitkilerce emilen yağış miktarından etkilendiğinden, mevsimlere ve yıllara göre değişim gösterir. Kuyulardan aşırı su çekilmesi de su tablasını etkiler. Aynca bak. suveren.

Yorum yazın