Stratosfer nedir – Stratosfer özellikleri

Stratosfer nedir – Stratosfer özellikleri

Stratosfer nedir - Stratosfer özellikleri

STRATOSFER i. (lat. stratum, tabaka ve fr. sphère, küre’den fr. stratosphère). Meteorol. Ortalama 12 ile 40 km arasında uzanan atmosfer tabakası. Eşanl. ÜST HA-VAKÜRESÎ,
— ansîkl. Atmosferin bu bölgesinde hava akıntıları hep yatay doğrultudadır, yani tabakalar halinde üst üste biner, sıcaklık ise belli bir bölgenin üstünde bütün bir mevsim boyunca düşey doğrultuda sabit olarak kalır. Yerden ortalama 12 km yüksekte, stratosfer ile troposferi ayıran sınıra «tropopoz» denir. Kış aylarında stratosfer, sürekli gecenin hüküm sürdüğü kutuplarda çok soğuk olur ve sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır. Buna karşılık, kutuplar aydınlandığında ve özellikle yaz aylarında, kutup bölgelerindeki stratosfer ekvator stratosferinden çok daha sıcaktır. Bu yüzden rüzgârlar, bu iki mevsimde ters yönden eser: kışın batı rüzgârı, yazın doğu rüzgârı. Stratosferdeki hava normal olarak kurudur; su buharını yukarılara doğru iten troposferdeki düşey burgaç hareketi, tropopoza ulaşınca birden durur; çünkü bu sınırın üstünde düşey termik gradyan yoktur. Hemen hemen bütün ozon*, stratosferde (özellikle 25 km civarında) meydana gelir. Bk. ATMOSFER.

Etiketler:

Yorum yazın