Southampton

 Southampton hakkında bilgiler

Büyük Britanya’da (Hampshire) liman şehri, aşağı kesimine doğru Southampton Water’i meydana getiren îtchen ve Test ırmaklarının kavşağında; 204 000 nüf. 500 Yılma doğru Saksonlar tarafından kurulan liman, hızla gelişti. İlk «şart»ı Henry II zamanında aldı. Ortaçağda da gelişmeğe devam eden liman, sularını iki saat ara ile etkileyen iki gelgit dalgasından yararlanıyordu; bu dalgalardan biri Solent suyolundan, öteki Spithead’dan gelirdi. İtalyan gemilerinin sık sık uğrayarak baharat, şarap ve boyayıcı ürünler boşalttığı limana XV. yy.da küçük bir İtalyan kolonisi yerleşti. Aynı zamanda da Fransa’ya karşı önemli bir deniz üssü haline gelen Southampton, XVI. yy. başlarından XIX. yy. ortasına kadar geriledi. 1803’te Southampton’u modern İngiltere’nin büyük limanlarından biri ve Atlantik aşırı birçok denizyolunun hat başı haline getiren ilk çalışmalara başlandı. Şehir, ikinci Dünya savaşında bombardımanlardan çok zarar gördüyse de eski semtlerinde, eski sur ve ev kalıntılarını muhafaza eder. Ayrıca Southampton bir sanayi merkezidir: gemi ve u-çak yapımı, motor yapımı, elektrik malzemesi, plastik madde fabrikaları, petrol rafinerisi. (L)

Etiketler:

Yorum yazın