Sonbahar mevsimi hakkında bilgiler

SONBAHAR blş. i. Yazdan sonra, kıştan önce gelen mevsim, güz: Gece yağmur yağdığı için havada tatlı bir sonbahar serinliği vardı (R. N. Günteldn). ince dallar kırık, yapraklar sarı / Geçmiş bu yoldan da, belli, sonbahar (F. N. Çamlıbel). Bu biraz serin olmakla beraber tatlı bir sonbahar gecesiydi (A. H. Tanpınar). ]| Mec. İhtiyarlığın yaklaştığı devre: Hayatının sonbaharını yaşıyor.

— G. santl. Sonbahar tasvirlerinin başlı-calan Botticelli’nin (Chantilly müzesi), Jor-daens’ın (Brüksel müzesi) bazı tabloları ile Poussin’in Sonbahar veya Brüksel, Vaat Edilmiş Toprağın Salkımı (Louvre) adlı eseridir.

— ANStKL. Sonbahar, gece-gündüz eşitliğiyle kış gün durumu arasında geçen zamandır. Uzunluğu her zaman aynı değildir ve Yer’in hareketinin eşitsizliklerine bağlıdır. Sonbaharın ortalama süresi 89 gün 19 saattir. (Bk. MEVSİM.) Başlangıcı 23 eylül, sonu 22 aralığa doğrudur. Sonbaharın başından sonuna kadar başlangıçta gecelere eşit olan günler Kuzey yarımkürede gittikçe kısalır. Bu mevsim yılın bölümleri arasına nispeten yakın bir tarihte sokulmuştur.. Eski çağlarda yalnız Uç mevsim bilinirdi:’ ilkbahar, yaz, kış; üstelik bu bölümlemeler halkların coğrafi durumuna bağımlıydı. Kuzey halkları ancak iki mevsim bilirdi: yaz ve kış. Yılı üç mevsime bölmeğe başlamanın göçebe hayat çağında, güzel mevsimin sona ererek sürülerin kışlağa döndüğü zamana karşılık olduğu sanılır. Tarım işlerinin en yoğun olduğu mevsim sonbahardır; bu mevsim tahıl hasadının bitimi, meyve hasadı, kışın toprak altında kalan tohumlar için çift işleri mevsimidir. (LM)

Yorum yazın