Şemdinli hakkında bilgiler

ŞEMDİNLİ, esk. Şemdinan, Doğu Anadolu bölgesinde (Hakkâri bölümü, Hakkâri ili) ilçe merkezi*/ 7 001 nüf. (1990). Türkiye’-tıin güneydoğu ucuna en yakın ilçe merkezidir; yüksl. 1 400 m. Sınıra uzaklığı 30 km, il merkezine uzaklığı 132 km’dir. Bu yol, kışın genellikle kapalı kalır. Şemdinli, Hakkâri ilindeki ilçe merkezleri arasında en az nüfuslu olanıdır. —Semdinli ilçesi,

1 652 km2;_ 30 219 nüf. (1»»U) Xek bucak; 22 köy. Buğday, arpa, hayvancılık.

— Tar. Şemdinli, adını Şemseddinli (XV. yy.) aşiretinden alır. Arap asıllı Şeyh Şem-seddin, Şemmar aşireti tarafından yenilince Şemdinan dağlarına sığındı. Onun soyundan gelenler Stuni (Herki nahiyesi), Bitkâr, Ha-rûnân (Humârû) ve Nehri’de yerleştiler. Bir kısmı Urmiye’ye giderek ayrı bir sülâle kurdu. Şemdinli, dağlık bir bölgede kurulmuş olduğu için, çevresindeki büyük devletlere karşı (OsmanlIlar, Iranlılar) uzun zaman bağımsızlığını korudu. Hanedanın kudretli şeyhi Ubeydullah zamanında (1870-1883) osmanlı ve İran kuvvetlerinin saldırısına uğradı ve uzun çarpışmalardan sonra ele geçirilen Ubeydullah Mekke’ye sürüldü. Şemdinli Birinci Dünya savaşından önce dört nahiyeye ayrıldı: Zerzân (merkez Nehri), Humârft (merkez Bembo), Herki (merkez Bitkâr) ve Girdi. Şemdinli’nin bugünkü güney sınırları Ankara antlaşmasıyle (1926) çizildi. (M)

Yorum yazın