Rouen şehri

ROUEN, Fransa’da Seine-Maritime idare bölgesinin merkezi, Sen’in bir menderesinin içbükey kıyısında, Paris’e 123 km uzaklıkta.

• Coğrafya. Rouen deniz ulaşımından ırmak ulaşımına geçildiği yerde, sefere elverişli büyük suyollarının, büyük karayollarının ve demiryollarının kavşağında kurulmuştur. Düzenli seferlerle Kuzeybatı Avrupa, Amerika ve Kuzey Afrika’ya bağlıdır. Sen, kolları ve kanalları, Rouen’ı Fransa’nın kuzeyindeki ve Belçika’daki maden kömürü yataklarına, Paris bölgesine, doğuya ve Merkez’e bağlar. Sen üzerinde aşağı kesime doğru uzun süre son köprü olan ve büyük bir kuzey-güney dolaşım ekseninin kurulmasına yol açan köprü de Rouen’dadır; kuzey-güney eksenine sonradan, bir doğu-batı ekseni (Le Havre-Paris) ve birçok başka bağlantı eklenmiştir.

Rouen’ın ticarî önemi çok eskidir; anglo-normand monarşisinin yerleşmesiyle birlikte Büyük Britanya yönündeki trafik, kesinlikle Rouen’a yöneldi ve kısa süre sonra Rouen ticareti Baltık denizine ve Akdeniz’e kadar yayıldı. XVI. yy.da Rouen’lı tacirler, Afrika ve Amerika’daki büyük keşiflere katıldılar; Antiller’de ilk şeker rafinerilerini kurdular. Bu, şehir için XVIII. yy. ortasına kadar süren büyük bir refah dönemi oldu. 1750’den sonra çeşitli etkilerle gerileme başladı: bitmek bilmeyen savaşlar; halicin kumla dolması; gemilerde su kesiminin artması; Havre’m rekabeti. Ticaretin yerini sanayi almağa başladı. Buhran ancak XIX. yy. ortasındaki büyük inşaatların tamamlım asiyle atlatılabildi. İkinci Dünya savaşırın ebep olduğu zararlar çok büyüktü ve kurtuxjştan sonra, liman tesislerini yeniden inşa etmek zorunda kalındı. İthalâtta maden kömürü, akaryakıtlar, kâğıt hamuru, fosfatlar, piritler, metaller, maden filizleri, şarap, tahıllar, un ve şeker ağır basar; başlıca ihracat maddeleri petrol ürünleri, metalürji, maden filizi kalıntıları, makine, gübre, çimento, kâğıt ve dokuma sanayii ürünleridir. İthal edilen hammaddelerin büyük kısmı, Aşağı Sen, Paris bölgesi ve Rouen’da işlenir. Gerçekten Rouen çok önemli bir sanayi merkezidir: metalürji (dökümevi, kazancılık, makine yapımı, somun yapımı, tenekecilik, tersaneler), kimya ve ecza sanayii, dokuma sanayii (pamuk iplikçiliği ve dokumacılığı, konfeksiyon, gemi yapımı), kâğıtçılık, besin sanayii (reçel, şekerleme fabrikaları), deri işçiliği (sepicilik, ayakkabı yapımı) v.b. Ro-uen’ın İktisadî etkisi şehrin dışına, büyük banliyödeki sanayi merkezlerine Sen vâ-dileri ve Caux kolları) kadar ve birçok norman köyünün bölge merkezinden beslendiği Normandiya kırlarına kadar uzanır, — Rouen idare çevresi, 477 882 nüf. (L)

Yorum yazın