Rey şehri

Rey şehri

 

(persce Ragâ, yun. Rageia, lat. Rages), Kuzey İran’da Eskiçağ şehri. Bugünkü kalıntıları Tahran’m 8 km güneydoğusunda, Elbruz dağının ovaya inen bir çıkıntısı üstündeki düzlüktedir. Media’nm eyalet merkezlerinden biriydi. Dara üzerine yürüyen İskender tarafından zaptedildi. İskender’in generallerinden Seleukos şehri imar ettirerek Europos adını verdi. Parthlar devrinde Arsakia adını aldı. Müslüman Arapların eline geçti. Abbasîler devrinde ticaret ve sanayi bakımından büyük önem kazandı.

X. yy. başlarında Büveyhîler Rey’e yerleşti. 1042’de Büyük Selçuklular şehri ele geçirerek başkent yaptı. Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey 1063’te bu şehirde öldü. XII. yy. sonlarında şehre Harizmliler hâkim oldu. Moğol istilâsında Rey halkı kılıçtan geçirildi (1220). Bundan sonra şehir bir türlü kalkınamadı. 1384’te Timur’un istilâsı sırasında Rey artık meskûn değildi. XIX. yy. başlarında J. Morier, Ker Porter ve W. Ouseley buraya geziler tertiplediler. Sonradan yapılan kazılarda hisarların izleri büsbütün ortadan kalktı ve yerleşme tabakaları birbirine karıştı; antikacılar taşınabilir kalıntıları avrupa ve amerika pazarlarına aktardı. İlmî kazılara 1935 yılından itibaren amerika üniversiteleri (Boston ve Philadelphia) tarafından girişildi; dikkat çekici çiniler ve yapı kalıntıları ortaya çıkarıldı. Başlıca kalıntılar arasında Selçuklular tarafmdan yaptırıldığı söylenen iki kule ile birkaç türbe vardır Bunlardan birinin Tuğrul Şah türbesi olduğu ileri sürülmektedir.

Etiketler: , , , ,

Yorum yazın