Po Irmağı

Po Irmağı Hakkında Bilgiler – Po Nehri Hakkında Bilgiler

İtalya’da ırmak.

İtalya’nın en önemli ırmağı (652 km) olan Po, Alp dağlarından doğar ve 74 970 km2’lik bir alan kaplayan eğimli bir havzayı akaçlar; aşağı çığırında ortalama debisi 1 030 m3/sn’dir.

DÜZENLİ BİR IRMAK
Viso dağı yamaçlarında, 2 042 m yükseklikten doğan Po, doğuya doğru aktıktan sonra apansızın Piemonte ovasına girer; çığırı burada kuzeye doğru sapar, aynı zamanda da eğimi azalır. Torino’dan başlayarak, tümüyle doğuya doğru akar, az olan eğiminin ve ırmağı almaşık olarak kuzeye ve güneye doğru yönelten çok fazla alüvyon yüklü kollarının etkisiyle çok sayıda menderes çizer. Cremona’dan başlayarak setlerle desteklenen ırmak, çoğunlukla ovanın düzeyinden yüksekte akar ve on iki ağzı bulunan bir deltayla Adriya denizine dökülür. Söz konusu delta, ırmağın taşıdığı alüvyonlarla aşırı yüklü olmasmdan ve düşük genlikli gelgitlerin görüldüğü denizin derinliğinin az olmasmdan dolayı hızla genişler (Eskiçağ’dan beri yaklaşık 30 km.)

Po’nun karmaşık bir rejimi vardır. Yukarı çığın ve Alplerden inen sol kıyı kolları (Pellice, Chisone, Dora Riparia, Stura, Orco, Dora Baltea, Sesia, Agogna, Ticino, Adda, Oglio, Chiese, Mincio) iki ilkbahar ve yaz maksimumu ve bir kış minimumuyla belirlenen bir kar-buzul rejimine sahiptir.
Sağ kıyı kollan iki gruba ayrılır: Yukarı Po gibi, bir Alp rejimi olan yukarı kesim kollan (Maira, Tanaro, iki Bormida);Apenninler’den inen ve kış maksimumu ile yaz minimumu bulunan düzensiz bir yağmur rejimli aşağı kesim kolları (Scrivia, Trebbia, Ta-ro, Sacchia, Panaro). Alp ve Apennin rejimleri, birbirlerini bütünlerler ve ırmağı düzenli olarak beslerler. Br yüzden Po’nun genişliği, Torino’da 160 m’yken Guastalla’da 1 300 m’ye ulaşır. Irmağın en tehlikeli kabarme dönemleri, düzensiz bir havanın (tedirginlik) geçişine bağlı bol yağmurların bütün havzayı etkisi altına aldığ: sonbahar aylarında görülür.

Yorum yazın