Nice – Fransa

NİCE, Fransa’da Alpes-Maritimes idare bölgesinin merkezi, Paris’e 933 km uzaklıkta, Cöte d’Azur kıyısında, Paillon’un ağzında 338 466 nüf. (1990) üniversite merkezi. Şato yıkıntılan; Sainte-Marie katedralinin (XII. yy.) kalıntıları; XVII. yy.dan kalma Sainte-Rlparate katedrali ve birçok küçük kilise. Bu eski şehir XIX. yy. ortalarından beri Fransa’nın en gözde sayfiye merkezlerinden biri ve dünyaca meşhur bir turizm merkezidir. Fransa’nın en meşhur yortularından Nice karnavalı sırasında şehir çok turist çeker. Nice aynı zamanda bir sanayi merkezidir: metalürji ve dokuma (konfeksiyon) sanayii, marokencilik; ayakkabı yapımı; fotoğraf makineleri, besin sanayii (zeytinyağı, meyve şekerlemesi, bira, un fabrikaları) v.b. Nice limanının başlıca faaliyeti, yük trafiği ve özellikle Korsika’ya yolcu seferleridir. Nice havaalanı Fransa’nın başlıca alanlanndandır. —Nice idare çevresi; 399 047 nüf. (1990) ÎBk. EK CILTI

• Tarih. M.ö. V. yy.da Marsilyalılar tarafından kurulan, II. yy.da Romalılar tarafından Ligürlere karşı savunulan Nice, merkezine (Cemenelum, bugün Cimiez) çok yakın olduğu Alpes-Maritimes (M.ö. 27’de Augustus tarafından kuruldu) procurator’-luk eyaletine katıldı. IV. yy.da piskoposluk merkezi oldu ve barbar akınlan döneminde geriledi; ispanya müslümanlarmın yağmaladığı (813) şehir, X. yy.da Provence kontluğuna katıldı, XI. yy.da konsüllerin yönetimi sırasında hemen hemen bağımsızdı. Barcelona kontu Ramon Berenguer’in boyun eğdiremediği şehri, vârisi Aragon’lu Alfonso aldı.

Nice, Provence kontu Ramon Berenguer
IV’ün kızı Blatrice’in, Anjou’lu Charles ile evlenmesi sonunda (1246) Provence’ın geri kalan kısmiyle birlikte Anjou’lulara geçti; ama 1388’de, Provence’m Var’ın doğusunda Nice kontluğunu meydana getiren kısmiyle birlikte Amedeo VlPye verildi. Bu bölge İtalya savaşlarında büyük zarar gördü (XVI. yy.); Fransızlarla Türklerin kuşattığı Nice (1543), kalesi dışında işgal edildi ve yıkıldı. Birçok defa fransız askerleri tarafmdan ele geçirilen (1691, 1706, 1744) ve her seferinde Savoia hanedanına verilen şehre, Fransız devrimi başında birçok mülteci sığındı. Fransız generali An-selme’in işgal ettiği (eylül 1792) Nice kontluğu, 31 ocak 1793’te Fransa’ya katıldı ve Piemonte kıralı kontluktan vaz geçti (17%): ama 1814’te Nice yeniden Piemonte’ye geçti. 24 Mart 1860’ta Nice’in Fransa’ya bı-rakılışı bir referandumla onaylandı (15 nisan 1860). [L]

Yorum yazın