Newport

NEWPORT, Büyük Britanya’da liman şehri, Galler ülkesinin güneyinde (Monmouthshire), Usk ırmağının halici kıyısında;

112 000 nüf. Şehir, XII. yy.da inşa edilen ve XIV. yy.da yeniden yapılan kalenin çevresinde gelişti; kalenin kalıntıları ırmağa hâkimdir. Norman üslûbunda kısımlar kapsayan Saint-Woollos katedrali. Newport XIX. yy.da, Galler ülkesinin maden kömürünü sevkeden büyük bir ihracat limanı haline geldi. Bugün büyük bir sanayi merkezidir (çelik fabrikaları, alüminyum metalürjisi, elektrik donatımı). [L] NrVPORT, A.B.D.’de (Rhode Island) liman şehri. Rhode Island’ın biı kıstağı kıyısında; 29 300 nüf. Sayfiye merkezi. Askerî liman. Tersaneler. Balıkçılık. Çeşitli sanayi (elektrik donatımı, hassas âletler, mobilya, kuyumculuk, süt sanayii). [L] NEWPORT, A.B.D.’de (Kentucky) şehir, Ohkfnun sol kıyısında, Licking’in kavşağında; 21600 nüf. Cincinnati yakınında ticaret ve konut merkezi. Metalürji. Konfeksiyon. Besin sanayii. (L)NEWPORT, A.B.D.’de (Kentucky) şehir, Wight adasının idare merkezi; 19 500 nüf. (L)

Yorum yazın