New England

NEW ENGLAND, bugün New Hampshire,

XVIII. yy.da A.B.D.’nin Atlas okyanusu kıyısında kurulan ve bugünkü Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont ve Maine eyaletlerini meydana getiren İngiliz sömürgelerinin tümüne verilen ad. Genişliği fazla olmayan, fakat kıyı kesimi ve güneyi çok kalabalık olan bu bütün, kuzey asıllı göçmenlerin bölgeye eski bir tarihte yerleşmeleri, hidrolik gücün kullanılması ve sanayinin (dokuma ve makine sanayii) kurulmasına temel olan birçok liman sayesinde İktisadî bakımdan gelişti.

— Tar. Bölgeye adını 1614’te kıyıyı dolaşan John Smith verdi. Daha XVI. yy.da balıkçıların uğrağı olan fakat ticaret şirketlerinin ilgilenmediği bu kıyıya, dinî azınlıklar yerleşti (Plymouth’lu hacılar, Massachu-setts’li püritanlar). Dinî sebeplerle Massachusetts sömürgesinden göçenler, önce Rhode Island’ı, sonra (1662) Connecticut’u kurdular. Fakat 1674-1820 arasında Maine idare bölümü Massachusetts’e bağlı kaldı. Massachusetts, Plymouth, Connecticut ve New Haven kolonileri, New England konfederasyonunu meydana getirdi. Konfederasyonun püritan çiftçileri, az kâr sağladıkları ve ticarete rakip oldukları ingilizler tarafından küçümsendikten için XVIII. yy. da bağımsızlık hareketinin başına geçtiler. (Bk. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.) Birliğin içinde New England yalnız dinî değil
İktisadî orijinalliğini de (az tarım ürünü, fakat daha XVIII. yy. sonunda gelişen dokuma sanayii) muhafaza etti. New England bugün bile Boston’un çevresinde ağırbaşlı ve gelenekçi amerikalıların ve büyük üniversitelerin (Harvard, Yale) bölgesidir. (L)

Yorum yazın