Necran bölgesi

NECRAN, Kuzey Yemen’de eski kervan yolu üzerinde bölge ve şehir.

— Tar. Bölgede Hıristiyanlık, necranlı bir tüccarın, sonra da, lustinianos zamanında, Bizans’a bağlı ülkelerden kaçan monofizitlerin çalışmalarıyle yayıldı. Habeşlerin Yemen’e girmesi üstüne hıristiyan halk zulme uğradı. Zû Nuvâs (öl. 525) devrinde Necran, hıristiyanlara yapılan zulümlere sahne oldu. Hz. Muhammed devrinde Halid bin Veİid, 400 atlıyle şehre girerek Necranlıları İslâmlığa çağırdı (631). Hz. Muhammed, bir süre sonra islâm dinini kabul eden Necranlılardan gelen elçiyi kabul ederek onlarla bir dostluk antlaşması yaptı. Ancak bölgedeki hıristiyanlarla Yahudilerin sayısı çoktu. Halife Ömer zamanında bunlann çoğu şehirden çıkarıldı. Şehir, Halife Ali’nin kumandanı Cerire tarafından yakıldı. Ülke, bugün Suudî Arabistan devleti sınırları içindedir. (M)

Yorum yazın