Navarin nerededir

NAVARİN, yun. Pylos, Yunanistan’da şehir, Peloponnesos’un batı kıyısında (Mes-senia nomos’u); 3 000 nüf. Navarin koyu girişinde liman. Türk ve venedik hisarı.

— Tar. Osmanlı kaynaklarında «Avarin» veya «Anavarin» olarak geçen Navarin, eski çağlarda da önemli bir yerdi. Bir kaleyle korunan şehir uzun süre ticaret merkeziydi ve bir üs olarak kullanıldı. Yunanistan’da şehir devletlerinin üstün olduğu dönemde, Atina şehrinin hâkimiyeti altındaydı. Messenia’dan getirilen askerler tarafından korunurdu. 589-807 Yılları arasında Avarlarm eline geçti. Adının Avar kelimesinden geldiği söylenir. 1205’te Latin-lerin, 1417’de Venediklilerin, 1460’ta da Mehmed II zamanında, OsmanlIların yönetimi altına girdi. 1479’da yapılan Osman-lı-Venedik antlaşması gereğince bir süre daha Venedik hâkimiyetinde kaldı. Osman-lı-Venedik savaşında (1500) Hadım Ali Paşa tarafından tekrar Osmanlı yönetimi altına girdi. Birkaç ay sonra Venedikli Amiral Benedetto Pesaro Navarin’i ele geçirdi. Bunun üzerine Hadım Ali Paşa, Kemal Reisi 30 parçalık bir donanmayle Na-varin’e gönderdi, şehir OsmanlIlara geçti. Akdeniz’deki osmanlı donanmasının üssü olan Navarin’de Türkler tarafından birçok binalar yapıldı, eski kale yeniden onarıldı (1573). XVIII. yy.a kadar osmanlı yönetiminde kalan şehir, 1768’de başlayan Os-manlı-Rus savaşları sırasında Mora kıyılarına gelen rus donanması tarafından alındı (1770). Ruslar, Navarin’de çok kalmadan çekildiler. 1821’de çıkan Mora isyanında Navarin saldırıya uğradı. Dört aylık bir kuşatmadan sonra âsilerin eline geçti; âsiler, müslüman halkı toplu olarak öldürdüler. Mora isyanını bastırmağa gönderilen Kavalalı Mehmed Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa 1825’te şehri isyancılardan geri aldı. Navarin tarihinde en önemli olay, osmanlı-mısır kuvvetleriyle İngiliz, Fransız ve Ruslar arasında yapılan deniz savaşıdır. (M)

Yorum yazın