Natal

NATAL, Güney Afrika cumhuriyetinde eyalet; kuzeybatıda Drakensberg, güneydoğuda Hint okyanusu, kuzeydoğuda Transvaal, Svaziland ve Mozambik, güneybatıda ise Kap iliyle sınırlıdır; 2145 018 nüf. Merkezi, Pietermaritzburg. 11, kuzeyi güneyinden daha geniş olan bir kıyı ovasını içine alır; bu ova iç kısma doğru, Drakensberg tepelerine kadar birbirini takip e-den taraça ve yaylalar halinde yükselir. Natal, Cumhuriyetin en yağışlı bölgelerinden biridir (1 000 mm’den çok). Tropikal ve yağışlı iklim, kıyı bölgelerinde şekerkamışı ve turunçgiller, kuzeydoğuda pamuk, çay ve tütün tarımına elverişlidir. Başlıca besin maddesi mısırdır. Hayvancılık, yüksek bölgelerde önemlidir (koyun, sığır, domuz). Natal’ın kuzeydoğusunda maden kömürü (Vryheid, Newcastle), manganez (Pieterma-ritzburg’un batısında) ve kalay (Zululand’-da) işletmeleri vardır. Başlıca imalât merkezi Durban’dır. Natal halkının özelliklerinden biri, nüfusun yüzde 12,5’ini meydana getiren hintlilerin çokluğudur. Hintliler 1860’tan sonra, mukaveleyle çalışmak için şekerkamışı çiftliklerine gelmişler, fakat 1929 Buhranından sonra şehirlere ve özellikle Durban’a yerleşmeğe başlamışlardır.

— Tar. Bölgeye adını, burasını 1497’de keşfeden Vasco de Gama verdi. 1684’te Ingilizler kıyıya yerleştiler; sonra Kap’taki İngiliz hâkimiyetinden kaçan Boer’ler 1837 yılında, Zulu kabilelerinin saldırılarına rağ men, iç kısımlarda koloniler kurdular ve bağımsız Natal cumhuriyetini meydana getirdiler (1840). İngiltere, cumhuriyeti tanımayı reddetti ve İngiliz birlikleri 1844’te Natal’ı ilhak etti. Çoğu hür Orange Devletine göçen Boer’lerin yerini alan İngiliz kolonları, kıyıda kahve ve şekerkamışı tarımını geliştirdiler; bu işletmelerde çok sayıda hintli tarım işçisinden yararlanıldı. Natal 1856’dan sonra muhtar bir koloni haline getirildi; 1893’te sorumlu bir hükümet işbaşına geçti. 1897’de Zululand ilhak edildi. 1910’da Natal, bir referandumdan sonra, Güney Afrika birliğine katıldı. (L) NATAL, Brezilya’da şehir, Rio Grande do Norte eyaletinin merkezi; 429 000 nüf. Dokuma sanayii. Deniz ve hava üssü

Yorum yazın