Nasıra – Nasıralı

NASIRA, İsrail devletinde şehir. Celile’de, Esdrelon ovasının kuzeyinde; 39 400 nüf. Çok canlı olmayan şehir, tarım ve el sanat-larıyle uğraşılan büvık bir kasabadır. Ancak turizm ve hacılar biraz canlılık yaratır; Azize Helena tarafından kurulduğu sanılan bazilikanın yerinde inşa edilen (XVIII. yy.) Tebşir kilisesi Nasıra’nın Incil’e göre İsa’nın peygamber olmadan önce yaşadığı yer olduğunu hatırlatır.

— Tar. Nasıra 636’da Araplar tarafından alındı, 1099’da haçlıların eline geçtikten sonra bir piskoposluk merkezi haline getirildi. Şehri 1252’de Saint Louis (Louis IX) ziyaret etti. Junot 1799’da genel karargâhını burada kurdu.

Nasıra, İsrail’in başlıca hıristiyanlık merkezlerinden biridir; katoliklerden kalma e-serler çoktur. Burası hâlâ arapların (hıris-tiyan ve müslüman) oturduğu ender birkaç şehirden biridir: Arapların bazıları 1948 Savaşından sonra buraya sığınmıştır. Nasıra’-yı İsrail parlamentosunda iki arap milletvekili temsil eder. (L)

NASIRALI i. (Nasıra yer adı’ndan Nasıra-li). Din. tar. Hıristiyanlara verilen ad. || Kudüs’te Musa dinini İncil doktrinine bağlayan bir hıristiyan mezhebinin üyesi. || Nasıralı, Musevîler tarafından İsa’ya verilen ad.

— ANSiKL. Din. tar. Çağımızın ilk beş yüzyılında Nasıralı, hem Yahudiler, hem de hıristiyanlar tarafından kullanılmıştı. Yahudiler bunu doğrudan doğruya İsa’yı ye genel olarak ona inananları belirtmek için kullanılırdı. Hıristiyanlar ise bu adı, ebion’cular kadar hıristiyan ilkelerinden uzaklaşmamış olmakla birlikte, ilk Kilise Babaları tarafmdan din sapkını ilân edilenler için kullanıyorlardı. (L)

Yorum yazın